Do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zajrzeliśmy ostatnio 20 lat temu. Stwierdziliśmy więc, że warto to miejsce odwiedzić ponownie, tym bardziej, że kilka lat temu (2008-2015) przeprowadzono tam kompleksową rewitalizację. Obszerny opis historii oraz tego co zrobiono w obiekcie w ramach projektu rewitalizacji  znajdziemy w numerze 5-6/2016 Spotkań z Zabytkami, dostępnym pod tym adresem: https://issuu.com/hereditas/docs/spotkania_05-06_2016_net_77742197b6faeb/20

Na stronach muzeum, poświęconych rewitalizacji znajdziemy bardzo skondensowane informacje, które zacytujemy poniżej:

Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce to kompleksowy projekt odnowy i nadania nowej jakości infrastrukturze Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, zrealizowany w latach 2008-2015 przez Organizatora muzeum – Powiat Grójecki.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (priorytet 6.1 Kultura) oraz ze środków powiatu grójeckiego. 30 września 2015 roku inwestycja została ukończona i rozliczona do 30 grudnia 2015 roku.

Zadania zrealizowane na przestrzeni lat 2008 – 2015:

1. Wykonanie Studium Wykonalności (2008-2009) 

2. Dokumentacje techniczne wraz z nadzorami autorskimi (2008-2014)

3. Remont i modernizacja pałacu Pułaskich (XII 2010-VI 2012) 

4. Zabezpieczenie muzeum przed zniszczeniem i kradzieżą (XII 2010-VI 2012)

5. Konserwacja zabytków ruchomych (VII 2011-IX 2012)

6. Budowa Centrum Edukacyjno-Muzealnego wraz z parkingiem (XII 2011–VII 2015)

7. Rewitalizacja zabytkowego parku (X 2013-X 2014)

8. Digitalizacja zbiorów muzeum (VII 2015-IX 2015) 

9. Stworzenie portalu internetowego i wirtualnego przewodnika po muzeum i parku (VIII-XII 2015) 

10. Nadzór inżynierski i konserwatorski (2011-2015) 

11. Promocja projektu (2010-2015) 

We wrześniu 2015 roku, po prawie pięciu latach pracy w wynajętym budynku, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego przeprowadziło się do nowego budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego.

Zespół pałacowo-parkowy w Warce odzyskał świetność, powstała także nowa infrastruktura edukacyjna, przeznaczona na cele szeroko pojętej edukacji kulturalnej. Nowoczesne Centrum Edukacyjno-Muzealne, które wybudowano w miejscu dawnego folwarku, to szansa na dalszy rozwój muzeum. 

Wartość całkowita projektu wyniosła 18 205 196,39 PLN.
Środki kwalifikowane – 12 311 391,73 PLN
kwota dofinansowania UE – 10 464 682,97 PLN 
wkład Powiatu Grójeckiego wyniósł 7 740  513,42 PLN„.

Zespół pałacowo-parkowy w Warce

Wykonano więc ogromną pracę, którą docenimy odwiedzając muzeum. My nie zobaczyliśmy wnętrz muzeum i wnętrz Centrum Edukacyjno-Muzealnego (zdjęcia są dostępne na cytowanej stronie obiektu), gdyż zajrzeliśmy tu tylko na chwilę pomiędzy jedną a drugą ulewą, aby choć trochę czasu spędzić na świeżym powietrzu, a nasze przyłbice zostawiliśmy w samochodzie, więc wejście do muzeum pozostawiamy sobie na kolejną wizytę w tym miejscu, mamy nadzieję, że już po ustaniu pandemii koronawirusa. Wiemy, że można już zwiedzać wnętrza – warto w tym zakresie przeczytać informacje na stronie Informacje dla zwiedzających, szczególnie te związane z Zasadami zwiedzania obowiązujące w okresie zagrożenia COVID 19: „Muzeum dostępne będzie tylko dla osób posiadających własne maski lub osłony zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia oraz osób, które mają problemy z oddychaniem) zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia br. z późniejszymi zmianami. Zdejmowanie lub zsuwanie masek oraz osłon skutkuje koniecznością opuszczenia Muzeum.”.

Warto pamiętać (patrz Wikipedia), że: „Na podstawie dekretu o reformie rolnej, dwór wraz z parkiem przeszedł 1946 na własność Skarbu Państwa. W pałacu powstało Samorządowe Gimnazjum Ogólnokształcące wraz z internatem, a następnie Liceum Ogólnokształcące. W latach pięćdziesiątych powstało staraniem PTTK muzeum regionalne. Na mocy uchwały Rady Ministrów z 18 stycznia 1961 w pałacu przeprowadzono 1962-1966 generalny remont. Budynek przeznaczono w całości na muzeum. W styczniu 1967 zostało otwarte historyczno-biograficzne Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.”. Możemy więc zaliczyć pałac i park do obiektów uratowanych po II wojnie, a po ostatnich pracach rewaloryzacyjnych jest to już obiekt kompletnie przywrócony do świetności.

Zapraszamy więc na fotograficzny i filmowy spacer po parku wokół pałacu, a że park ma ponad 15 hektarów, to spacer może chwilkę potrwać, do czego Państwa zachęcamy.

Poniżej uzupełniająca minigaleria ze zdjęciami z 18.07.2020 – pomimo komarów dotarliśmy ścieżką edukacyjno-przyrodniczą nad brzeg Pilicy.

Poniżej mapa interaktywna od Google:


Zostaw komentarz = Leave a comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.