Czy logo ślimaka zwiększy turystyczną atrakcyjność polskich miast?

Na mapie zamieszczonej na stronie: http://www.cittaslow.org/ są już 252 miasta, w tym 28 z nich z Polski.

Mapa miast "Slow City"
Mapa miast „Slow City”

Jak możemy przeczytać na stronie:
http://www.cittaslow.org/content/association –  „Ruch cittaslow powstał w 1999 roku dzięki błyskotliwej intuicji Paolo Saturniniego, burmistrza Greve di Chianti, małego miasteczka w Toskanii.”.

Reszel
Reszel

Hasło „Cittàslow” opisywane jest także w Wikipedii: „Cittàslow (dosłownie: „powolne miasto”) – powstały w 1999 roku we Włoszech ruch, a zarazem organizacja non-profit, której celem jest oparcie się globalizacji i homogenizacji miast poprzez popieranie różnorodności kulturalnej, ochronę środowiska naturalnego, promocję tradycyjnych lokalnych produktów oraz dążenie do poprawy jakości życia. Inspiracją dla ruchu jest organizacja Slow Food. Pełne członkostwo w Cittàslow dostępne jest tylko dla miast o populacji poniżej 50 tys. mieszkańców, które popierają i wdrażają cele Cittàslow.”

Bartoszyce
Bartoszyce

Lista miast z Polski poniżej:

 1. Barczewo – https://portal.barczewo.pl/
 2. Bartoszyce – http://bartoszyce.pl/
 3. Biskupiec – https://biskupiec.pl/
 4. Bisztynek – http://bisztynek.pl
 5. Działdowo – http://www.dzialdowo.pl/
 6. Dobre Miasto – http://dobremiasto.com.pl/
 7. Głubczyce – https://glubczyce.pl
 8. Gołdap – http://www.goldap.pl/
 9. Górowo Iławeckie – http://www.gorowoilaweckie.pl
 10. Jeziorany – https://jeziorany.com.pl/
 11. Kalety – http://kalety.pl/
 12. Lidzbark – http://www.lidzbark.pl
 13. Lidzbark Warmiński – http://lidzbarkw.eu/
 14. Lubawa – http://lubawa.pl/
 15. Murowana Goślina – https://www.murowana-goslina.pl/
 16. Nidzica – https://www.nidzica.pl/
 17. Nowe Miasto Lubawskie – http://www.umnowemiasto.pl/
 18. Nowy Dwór Gdański – http://www.miastonowydwor.pl/
 19. Orneta – https://orneta.pl/
 20. Olsztynek – https://www.olsztynek.pl/
 21. Pasym – http://pasym.pl/
 22. Prudnik – https://prudnik.pl
 23. Rejowiec Fabryczny – http://www.rejowiec.pl/
 24. Reszel – http://www.ugreszel.pl/
 25. Rzgów – https://www.rzgow.pl/
 26. Ryn – http://www.miastoryn.pl/
 27. Sępopol – https://sepopol.pl/
 28. Sianów – https://sianow.pl/
Biskupiec
Biskupiec

Warto zacytować z Wikipedii historię ruchu: „Ruch Cittàslow zapoczątkowany został w Toskanii, gdzie w odróżnieniu od współczesnych centrów turystyki masowej (jak Majorka czy Lazurowe Wybrzeże) zaczęto preferować turystykę zrównoważoną (soft tourism, Sanfte Tourismus), rozwijającą się od lat 80. XX wieku zgodnie z zasadami: wolno, cicho, mało, dokładnie i aktywnie, w przeciwieństwie do tzw. twardej turystyki wyznającej zasady: masowo, szybko, głośno, dużo, powierzchownie itp. Podstawą łagodnej turystyki jest harmonia między potrzebami turystów, środowiska naturalnego i lokalnych społeczności, a formami jej realizacji – turystyka studyjna, kulturowa, kulturalna, ekologiczna, rowerowa, industrialna itp.

Bisztynek
Bisztynek

Z ruchem Cittàslow wiążą się również takie postawy, jak slow travel czy slow driving (niespieszne podróżowanie), slow money (dotyczące inwestowania), slow parenting (dotyczące wychowania dzieci), slow work (związane z pracą), a nawet slow sex. Wszystkie te postawy łączy przekonanie, że życie w pośpiechu powoduje znaczący spadek efektywności i kreatywności, zwiększając zarazem frustrację oraz liczbę błędów i pomyłek. Kultowi wszechobecnej szybkości przeciwstawia się w szczególności idea slow work, będąca sposobem myślenia i postrzegania obowiązków zawodowych w sposób dostosowany do własnego, indywidualnego tempa pracy. Dzięki temu powstają warunki dla skupienia się nad jakością i efektywnością wykonywanych zadań, a dodatkowo zachowuje się odpowiednią równowagę, potrzebną, by pracować i żyć lepiej. Zdaniem zwolenników slow worku wielogodzinna praca długofalowo się nie sprawdza, wielozadaniowość to mit, a kreatywność na czas to w rzeczywistości powielanie schematów. Praca nie pozostawiająca czasu na zastanowienie się nad problemami czy intelektualny wypoczynek staje się powierzchowna i nieskuteczna. Codzienna gonitwa przynosi więcej szkody niż pożytku, dlatego też należy zwolnić i dostosować swoją pracę do nowych warunków.

Działdowo
Działdowo

W 1999 Paolo Saturnini – burmistrz Greve w Chianti – wymyślił Cittàslow jako ruch „miast powolnych” czy „niespiesznych”, propagujący koncepcję dobrego i spokojnego (a więc bezstresowego) życia codziennego w niewielkich miasteczkach jako przeciwieństwo pośpiechu i stresu wielkich aglomeracji, promowanie lokalnych produktów i usług oraz rezygnację z turystyki masowej na rzecz turystyki wyciszonej. Nie oznacza to powolnego rozwoju czy pozostawania w tyle, a używanie nowych technologii dla polepszenia standardu życia w miasteczkach, mających stać się idealnym miejscem do życia. Każdy element życia miasta powinien być modyfikowany zgodnie z zasadami prymatu przyjemności nad zyskiem, jednostki nad urzędem, powolności nad szybkością. Zakłada się przy tym dbałość o środowisko naturalne (używanie energii odnawialnych, ograniczanie hałasu), funkcjonalność i dostępność infrastruktury miejskiej oraz przestrzeni publicznej (ze szczególnym naciskiem na tereny zielone oraz strefy ruchu pieszego), dbałość o oryginalną historyczną zabudowę oraz skomunikowanie ze światem za pośrednictwem dobrze oznakowanych tras turystycznych zamiast autostrad. Równocześnie promowane są ekologiczne i lokalne produkty spożywcze, rzemiosło bazujące na lokalnej tradycji, drobne firmy rodzinne, ekologiczne budownictwo, a także krzewienie ducha gościnności i wspólnoty sąsiedzkiej itp. W niektórych miastach zakazuje się np. lokalizacji supermarketów lub stosowania jaskrawych neonów. Przyjmuje się, że przyjęcie takiej postawy przyczynia się do zwiększania dochodów z turystyki, ponieważ coraz więcej osób ucieka od zgiełku cywilizacyjnego, szukając po prostu spokoju, miłych widoków oraz przyjaznej atmosfery, którą można chłonąć z dala od ludzkich tłumów. W rezultacie pozwala to na zmniejszenie bezrobocia i ożywienie lokalnej gospodarki.

Dobre Miasto
Dobre Miasto

Pierwszym miastem w Polsce, które przystąpiło do ruchu Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow był Reszel (12 VII 2004).”.

Głubczyce
Głubczyce

My odwiedziliśmy wiele z wymienionych powyżej miast w Polsce i wydaje się nam, że realizacja celów wyznaczonych przez ruch Cittàslow (za Wikipedią):

 • poprawa jakości życia mieszkańców dzięki tworzeniu przyjaznej infrastruktury miejskiej oraz miejsc odpoczynku i rekreacji
 • ochrona środowiska naturalnego i promowanie postaw proekologicznych
 • dbałość o zabytki, ich renowację oraz estetykę miast
 • rozpowszechnianie kultury gościnności poprzez zapewnienie mieszkańcom i turystom bogatej oferty kulturalnej i rekreacyjnej,
 • a także promocja tych atutów
 • promowanie lokalnych produktów i wyrobów, miejscowego rzemiosła oraz kuchni
 • eliminowanie barier architektonicznych, utrudniających poruszenie się osobom niepełnosprawnym
 • wykorzystanie najnowszych technologii do realizacji celów ruchu „miast dobrej jakości życia”
 • usprawnianie pracy lokalnej administracji oraz dostosowywanie funkcjonowania instytucji do potrzeb mieszkańców wykorzystującą m.in. narzędzia SmartCity 3.0 np. Urząd Miasta Górowo Iławeckie odbiera zgłoszenia z LocalSpot

to znakomite uzupełnienie walorów turystycznych. W polskich realiach należałoby chyba jeszcze dodać do powyższego zdecydowane ograniczenie smogu, co oczywiście mieści się w celu „ochrona środowiska naturalnego i promowanie postaw proekologicznych”, ale naszym zdaniem wymaga zdecydowanego działania na terenie całego kraju, a w „miastach-ślimakach” szczególnie.

Górowo Iławieckie
Górowo Iławieckie

Cieszymy się, że logo ślimaka pozyskało już 28 polskich miast, choć wydaje się nam, że mogłoby być ich dużo więcej. Cele Cittàslow to w ogólnym zarysie bardzo trafne wytyczne dla lokalnych społeczności na całym świecie.

Lidzbark
Lidzbark

Istnieje też polska strona ruchu:
https://cittaslowpolska.pl/index.php/pl/o-cittaslow, a na mapie z tej strony widzimy, że jak na razie zdecydowana większość miast z logiem ślimaka znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim.

Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński

O tym jak stać się „miastem-ślimakiem” napisano na stronie: http://www.cittaslow.org/content/how-become – w dużym skrócie: „Aby osiągnąć status „Slow City”, miasto musi zgodzić się na przyjęcie wytycznych Slow Food i pracować nad poprawą życia i ochroną lokalnego środowiska.”. A certyfikacja dotyczy 72 wymagań dotyczących jakości. Zapewne dużo z tych wymagań miasta spełniały (a kandydaci spełniają) jeszcze przed przystąpieniem do ruchu, jednak pracy na pewno było i będzie sporo. Wydaje się nam, że większość z tych wymagań ma ogromny pozytywny wpływ na życie przede wszystkim mieszkańców wielu polskich miast, więc w ich interesie leży przekonanie swoich lokalnych władz do podjęcia się działań docelowo zmierzających do uzyskania statusu Cittàslow. Turyści widząc korzystne zmiany na pewno chętnie odwiedzą takie miejsca i w ramach szeptanej reklamy opowiedzą o nich swoim rodzinom i znajomym. Życzymy wszystkim polskim miastom aby zapoznały się z celami Cittàslow i energicznie zabrały się do polepszania jakości życia swoim mieszkańcom, a turystom dały dobre powody do częstszych odwiedzin. Turystów zachęcamy do zaplanowania w 2019 roku wycieczek do miast z logiem ślimaka aby samodzielnie zobaczyć i ocenić wpływ statusu „Slow City” na jakość życia i ofertę turystyczną.

Prudnik
Prudnik

Kilka linków do informacji o polskich miastach uczestniczących w Cittàslow:

http://www.bisztynek.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=59&strona=1&sub=66&subsub=9&prywatnosc=tak

http://wm.pl/134263,Lubawa-w-sieci-Cittaslow.html

http://gazetaolsztynska.pl/144033,Cittaslow-to-standard-na-Warmii-i-Mazurach-Dzis-Barczewo.html

http://mojemazury.pl/128150,Olsztynek-i-Ryn-w-sieci-Cittaslow.html

Warto też przeczytać materiały analityczne:

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/12460/12300 – Idea miast dobrego życia – Cittàslow.
Diagnoza możliwości przystąpienia miasta
Sierakowa do sieci Cittàslow w kontekście
procesów rewitalizacyjnych

oraz

http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/316 – ROLA MARKI SIECI CITTASLOW W BUDOWANIU
WIZERUNKU MAŁEGO MIASTA

Tegoroczne podsumowanie oraz kilka kalendarzy na rok 2019

W roku 2018 odwiedziliśmy w sumie 69 miejsc: Biedrusko, Biezdrowo, Bobrowo, Borowiec, Charcice, Chodel, Chrzypsko Wielkie, Cieszyno, Czarnów, Człopa, Darskowo, Dłusko, Drawno, Ełk, Gałkowo, Gardzienice Pierwsze, Golubie, Iznota-Galindia, Jabłonowo, Jabłoń, Kadzidłowo, Kaliszki, Klemensów, Kobylin, Kraczewice Prywatne, Krasnobród, Krutyń, Kutno, Mała Wies, Malina, Mierzęcin, Nielisz, Niemieńsko, Oporów, Otwock Wielki, Piaski, Piła, Popielno, Pranie, Puławy, Radecznica, Rebizanty – Szumy nad Tanwią, Ruciane-Nida, Ruskie Piaski, Siemczyno, Sitno, Skrzatusz, Skrzeszewy, Smolarnia, Sójki, Srodka, Strączno – Magiczna Górka, Straduny, Strzaliny, Susiec, Tuczno, Udrycze-Koniec, Ujazdów – Dolina Wieprza, Wałcz, Wąsosz, Wieleń, Wierzbiczany, Wierzchowiska Drugie – Dwór Sanna, Wrzosy, Załom, Zamordeje, Zamość, Zarebów – Różana Rezydencja, Zwierzyniec.

Z tych miejsc na nasze strony albumowo-wyszukiwarkowe wstawiliśmy w sumie 3155 fotografii  i 31 filmów.

Zapraszamy do ściągnięcia naszego wycieczkowego kalendarza (jako tło na ekrany 4K/UHD lub o mniejszej rozdzielczości) na rok 2019 w 6 wersjach ze zdjęciami z roku 2018.

Pierwszy dostępny jest pod tym linkiem.

Zamość
Zamość

Drugi dostępny jest pod tym linkiem.

Wierzbiczany
Wierzbiczany

Trzeci dostępny jest pod tym linkiem.

Mierzęcin
Mierzęcin

Czwarty dostępny jest pod tym linkiem.

Kobylin
Kobylin

Piąty dostępny jest pod tym linkiem.

Zarębów
Zarębów

Szósty dostępny jest pod tym linkiem.

Malina
Malina

Sumarycznie na naszych stronach albumowo-wyszukiwarkowych jest aktualnie 73310 fotografii z 2165 miejsc oraz 569 filmów.

Zachęcamy do skorzystania z naszych wyszukiwarek do planowania swoich własnych wycieczek po Polsce lub tylko poznawania odwiedzonych przez nas miejsc:
uproszczona wyszukiwarka pełnoekranowa,

wyszukiwarka miejsc na mapie Polski odwiedzonych przez nas do tej pory,

wyszukiwarka obszarowa.

Mapa - 2165 miejsc
Mapa – 2165 miejsc

W tym roku przybyło też trochę miejsc na naszej mapie uratowanych obiektów zabytkowych w Polsce – teraz jest ich już 510:

Życzymy Państwu szczęśliwych i rodzinnych świąt oraz pomyślnego nowego 2019 roku, w którym mamy nadzieję odkryjecie swoje własne najpiękniejsze miejsca w Polsce.

12 lat – od zdewastowanej ruiny do zachwycającego pałacu Wierzbiczany

Pałac Wierzbiczany

W roku 2018 odwiedziliśmy kilka bardzo pięknych obiektów pałacowo-parkowych. Jednym z nich był Pałac Wierzbiczany.

Rok 2018, to rok uroczystego otwarcia pałacu po 12 latach remontu.

Pałac Wierzbiczany

Jak można przeczytać na stronie pałacu: „„Pałac Wierzbiczany” to niepowtarzalne miejsce na mapie Polski.  Obecny budynek powstał w latach 1845-1846, w stylu neorenesansowym. Zaprojektowany został przez architekta berlińskiego, ucznia znanego konserwatora i architekta Karla Friedricha Schinkla – Friedricha Augusta Stülera. W latach 2006 – 2018 Pałac przeszedł gruntowny remont i 11 maja 2018 roku został otwarty dla nowych Gości.  
Wielkim atutem Pałacu jest 12 hektarowy park, w którym możemy zorganizować wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz sesje zdjęciowe a także niedaleka odległość Torunia i Inowrocławia
.”

Pałac Wierzbiczany

W artykule przedstawiającym tegoroczne otwarcie obiektu zastany przez obecnych właścicieli stan obiektu  opisano m.in. tak: „Po 1989 r. pałac uległ dewastacji, wyrwano podłogi, drzwi i okna, usunięto nadproża, wycięto klonowe alejki, zniszczono również park oraz pobliski folwark. „


Pałac Wierzbiczany

Dlatego bardzo doceniamy, to co dla pałacu zrobili jego obecni właściciele. 12 lat prac przy remoncie to jak na życie pojedynczych ludzi dość długi okres.  Można było w tym czasie spędzać czas w mniej uciążliwy sposób i nie porywać się na remont takiego obiektu. Jednak dzięki wytrwałości Państwa Agnieszki i Pawła Kryst możemy dzisiaj podziwiać przywrócony do świetności obiekt.

Więcej zdjęć z Wierzbiczan można zobaczyć na naszej stronie albumowo-wyszukiwarkowej.

Zachęcamy do wizyty w tym pięknym obiekcie zapraszając do obejrzenia naszego krótkiego filmu:

Pałac Wierzbiczany

Poniżej także mapa od Google dla wszystkich, którzy chcieliby to miejsce szybko odnaleźć.

Pałac Śródka – piękno zwrócone

W tym roku wędrując m.in. po zachodniej Wielkopolsce trafiliśmy do Śródki.

Pałac Śródka
Pałac Śródka

Już od bramy przywitał nas piękny widok odrestaurowanego w 2002 roku pałacu.

Pałac Śródka
Pałac Śródka

Jak napisano w książce „Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce” autorstwa Marcina Libickiego i Piotra Libickiego: „neogotycki dwór-zamek o bardzo oryginalnej koncepcji zbudowany został w latach 1858-1861 dla niemieckiej, ale spokrewnionej z Polakami rodziny von Seydlitz. Niska, parterowa część środkowa z półpiętrem poddasza ujęta została w dwa różnej wielkości prostopadłe do niej skrzydła: znacznie większe i wyższe czterokondygnacyjne skrzydło północne i mniejsze, niższe trzykondygnacyjne skrzydło południowe. Całość nakryta oddzielnymi płaskimi dachami ukrytymi za wysokim krenelażem.”.

Pałac Śródka
Pałac Śródka

Na stronie internetowej pałacu możemy z kolei przeczytać: „Historia majątku w Śródce sięga XIV wieku. Pałac wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli. W 1763 roku Śródka przeszła w ręce przybyłej ze Śląska rodziny Seydlitz-Kurzbach. Założycielem osiadłego we wsi rodu był Sigismund von Seydlitz , który ożenił się z córką poprzedniego właściciela – Konstantego Kurnatowskiego . Prawie sto lat później, potomek tego rodu Karol Konstanty, wzniósł okazałą rezydencję w stylu neogotyckim. Na początku XX wieku obszar majątku wynosił 988 ha. Znajdowała się w nim gorzelnia, zajmowano się hodowlą bydła rasy oledenburskiej. Ostatnim posiadaczem dóbr był Karol Gustaw von Seydlitz, który władał nimi do 1944 roku.”.

Pałac Śródka
Pałac Śródka

Jak wiele tego rodzaju majątków po II wojnie światowej przeszedł on na własność skarbu państwa, po czym został włączony do utworzonego na tym terenie państwowego gospodarstwa rolnego.

Pałac Śródka
Pałac Śródka

Po renowacji obiekt stał się miejscem „gdzie każdy może rozkoszować się wybornym jedzeniem, stylowymi wnętrzami oraz pięknem przyrody przyległego do pałacu parku”.

Pałac Śródka
Pałac Śródka

Jak można przeczytać w Wikipedii: „Wzniesiona w latach 1858-1861 rezydencja Seydlitzów w Śródce jest jedną z najbardziej reprezentacyjnych budowli odwołujących się do tradycji średniowiecza w Wielkopolsce. Opracowanie elewacji i dekoracje oraz układ pomieszczeń wskazują na wysoką klasę architekta. W ostatnich latach pałac przeszedł w ręce prywatne i został odrestaurowany. Na terenie pałacu powstał hotel i restauracja gdzie goście mogą rozkoszować się pięknem przyrody przyległego do pałacu parku, o powierzchni 2,7 ha oraz okolicznych jezior. W parku można podziwiać m.in. dęby których obwód pnia dochodzi nawet do 510 cm.” oraz „Z inicjatywy kolejnego właściciela Gustawa Stefana Karola Konstantego von Seydliza wprowadzono pewne zmiany we wnętrzach pałacu oraz w jego elewacji frontowej.”.

Pałac Śródka
Pałac Śródka

Z wielką przyjemnością spacerowaliśmy po parku, na chwilę zajrzeliśmy do pięknych wnętrz pałacu, spotkaliśmy stęsknionego pieszczot osiołka, chłonęliśmy piękne widoki na jezioro spod pałacu i na pałac znad jeziora.

Pałac Śródka
Pałac Śródka

To miejsce jakby nieco zagubione w fotogenicznym krajobrazie, zachęcające do przebywania w nim swoją sielskością, ale też elegancją architektury rzadko spotykaną w innych zespołach pałacowo-parkowych.

Pałac Śródka
Pałac Śródka

Obiekt bezpośrednio otoczony jest trzema jeziorami: Wielkim (262 ha), Kuchennym (63 ha), Liśnią (ok. 19 ha) oraz stawami z których jeden z nich połączony jest kanałem bezpośrednio z jeziorem Wielkim. Do terenów pałacowych należy ponad 2 hektarowy park, owocowy sad oraz ogród winny, w których z pewnością odnajdą Państwo spokój ducha.

Pałac Śródka
Pałac Śródka

Warto tu przyjechać nie tylko na dłuższy spacer, ale pomyśleć także o rodzinnych uroczystościach.

Pałac Śródka
Pałac Śródka

Dużo więcej zdjęć pałacu i parku można zobaczyć na naszej stronie albumowo-wyszukiwarkowej.

Zapraszamy na nasz film z tego pięknego miejsca:

A dla chcących tu trafić poniżej mapa od Google:

Atrakcje turystyczne Polski: zamki, warownie, pałace, dwory, kościoły, klasztory, skanseny, ciekawe miejsca

%d bloggers like this: