Kamień Śląski powinien zostać odwiedzony przede wszystkim przez wszystkich sołtysów, wójtów czy burmistrzów, ale także przez mieszkańców większości miejscowości w Polsce, aby na tym konkretnym przykładzie mogli zobaczyć na własne oczy, jak może wyglądać ich miejscowość, jeśli włoży się trochę wysiłku w jej uporządkowanie, a potem już systematycznie będzie się dbać, aby wszystko, co się będzie robić, miało służyć mieszkańcom. O odnowie wsi warto przeczytać na stronie Odnowa wsi – Kamień Śląski nagrodzony: „Przystąpienie do programu „Odnowa wsi” dało miesz­kańcom możliwość zaangażowania we wspólne działania na rzecz miejscowości, wykazanie własnej inicjatywy i za­interesowania sprawami wsi. Aby umożliwić staranie się o pozyskiwanie środków finansowych na realizację projek­tów na rzecz wioski, jej mieszkańcy założyli w 2003 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego.
W 2003 r. został zrealizowany projekt pt.: „Urządze­nie placu spotkań wiejskich w centrum Kamienia Ślą­skiego z wykorzystaniem naturalnych zasobów kamie­nia wapiennego”. Przeprowadzono go ze środków mieszkańców, gminy oraz pieniędzy otrzymanych w ramach programu małych grantów na rzecz realizacji projektów odnowy wsi, oraz Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2001-2002.

Kamień Śląski
Kamień Śląski

Krótki rys historyczny za Wikipedią: „Po raz pierwszy miejscowość zanotowana została w najstarszej Kronice polskiej spisanej po łacinie w latach 1112–1116 przez Galla Anonima. Wspomniana jest w kronice dwukrotnie w łacińskiej nazwie Lapisjako siedziba Bolesława Krzywoustego oraz w zlatynizowanej polskiej nazwie castrum Kamencz (pol. gród Kamień). Wzmiankowana w XII w. jako gród warowny, siedziba rodu Odrowążów. Od XVIII do XX wieku osada należała do rodu Strachwitzów, którzy powoływali się na związki rodzinne z rodem Odrowążów. Wszyscy panowie na zamku w Kamieniu Śląskim nosili imię Hiacynt (Jacek). W plebiscycie na Górnym Śląsku przeprowadzonym 20 marca 1921 roku w Kamieniu Śląskim (podobnie jak w wielu innych wsiach ówczesnego powiatu strzeleckiego) większość osób głosowała za przyłączeniem do Polski. Za Polską oddano 493 głosy (55,3%), za Niemcami zaś 398 głosów (44,7%). Ostatecznie jednak miejscowość pozostała w granicach Niemiec aż do roku 1945.

Kamień Śląski
Kamień Śląski

Losy powojenne pałacu opisane są na stronie Instytutu Naukowo-Badawczego – Księdza Sebastiana Kneippa – Zespołu Rehabilitacyjno – Wypoczynkowowego Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim. Warto stamtąd zacytować szczególnie ten fragment: „Po wojnie zamek, jako tzw. mienie poniemieckie, został upaństwowiony. Utworzono tam dom dziecka. W latach 50. rozbudowano pobliskie lotnisko. Ewakuowano więc z zamku dzieci i zamieniono go na obiekt wojskowy. Podkreślić należy, że zamek nie został zniszczony przez działania wojenne. Po wojnie pomieszczenia zamkowe były kompletnie umeblowane. Niestety, wojska sowieckie doprowadziły go do ruiny. W maju 1970 r. zamek został najprawdopodobniej podpalony. Spłonęło wówczas wszystko, co tylko mogło spłonąć, nie wyłączając dachu budynku. W ciągu następnych dwudziestu lat zrabowano „resztki”, które pozostały po zamku.

Kamień Śląski
Kamień Śląski

Lata 80. XX w. przyniosły nową iskierkę nadziei dla zamku. Podjęto próby odbudowy oficyny zamkowej. Wszczęto także poszukiwania kupca i inwestora. Jednak ze względu na duże zniszczenia, nikt nie podjął się renowacji obiektu. Zaproponowano więc kupno zamku Diecezji Opolskiej. Spotkało się to z pozytywną reakcją Biskupa Opolskiego Alfonsa Nossola. Jeszcze w 1990 r. załatwiono więc formalności związane z prawem własności. Niemal natychmiast przystąpiono do odbudowy obiektu. Pracami kierował ks. dr Albert Glaeser. Trwały one niespełna cztery lata. Udało się odtworzyć zabytkową architekturę historycznego zamku.

Kamień Śląski
Kamień Śląski

Odbudowano całkowicie zniszczoną wieżę, odrestaurowano kaplicę, wyremontowano oficynę i budynki gospodarcze, które zaadoptowano na bazę turystyczno-noclegową. Udało się także odrestaurować w pierwotnym stylu całkowicie zdewastowaną salę balową. Dokonano rewaloryzacji parku otaczającego zamek oraz oczyszczenia i zagospodarowania stawu przed zamkiem. Dzięki tym pracom cenny skarb dziedzictwa kulturowego na Śląsku Opolskim został uratowany.

Kamień Śląski- kaplica pałacowa
Kamień Śląski- kaplica pałacowa

Wjeżdżając do Kamienia Śląskiego bardzo mile zaskoczyła nas estetyka – nie zauważyliśmy po drodze ani jednej niezadbanej posesji, a atmosfera spokoju, ciszy i piękna otaczającej przyrody, szczególnie w parku otaczającym pałac sprawia, że chętnie spędziliśmy tam dłuższą chwilę.

Kamień Śląski
Kamień Śląski

Dziękujemy też przemiłej Pani bibliotekarce za oprowadzenie nas po wnętrzach pałacu i opowiedzenie o historii obiektu.

Ciekawym elementem parku jest nietypowa brama dzwonów z elektronicznie sterowanym zespołem dzwonów.

Kamień Śląski
Kamień Śląski

Poniżej opis bramy dzwonów.

Kamień Śląski
Kamień Śląski

Zespół rehabilitacyjno-wypoczynkowy przedstawia zdjęcie poniżej. O tym jak powstał ten kompleks, napisano na stronie Budowa ośrodka-część turystyczno-wypoczynkowa – tutaj tylko drobny cytat: „Projekt Budowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w zespole pałacowym w Kamieniu Śląskim w gminie Gogolin został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego; Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 – Rozwój turystyki i kultury.
Głównym celem projektu było wykorzystanie walorów kulturowych, przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego wsi Kamień Śląski dla rozwoju turystyki, stymulującej rozwój społeczno-gospodarczy regionu opolskiego, w tym gminy Gogolin. Realizacja projektu przyczyni się między innymi do:

  • zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska
  • wydłużenia sezonu turystycznego i zapewnienia całorocznych atrakcji rekreacyjno-wypoczynkowych
  • poprawienia konkurencyjności opolskiej oferty turystycznej
  • ułatwienia dostępu do atrakcji kulturowo-rekreacyjnych i do obiektów turystycznych
  • rozwoju turystyki, rekreacji i aktywnego wypoczynku dla osób niepełnosprawnych.
Kamień Śląski
Kamień Śląski

Warto też zobaczyć to co my przeoczyliśmy Ogród Kneippa znajdujący się naprzeciw recepcji, ale niewidoczny od strony pałacu.

W pobliżu pałacu znajduje się kościół parafialny  pod wezwaniem św. Jacka.

Kamień Śląski
Kamień Śląski

Wnętrze tego zabytku pokazane zostało na poniższej fotografii.

Kamień Śląski
Kamień Śląski

Dodajmy, że na terenie przylegającym do pałacu znajduje się też restauracja i punkt apteczny, tak więc odwiedzający to piękne miejsce turyści mogą nie tylko pospacerować po parku, poznać historię pałacu zwiedzając jego wnętrza, ale także nabrać sił spożywając smaczny posiłek.

Patrząc na to co aktualnie jest robione w Gorzanowie – wpis: „GORZANÓW – POWRÓT Z BEZMIARU NICOŚCI” życzymy gospodarzom zarówno gorzanowskiego pałacu jak też wszystkim mieszkańcom Gorzanowa, aby osiągnęli jak najszybciej to, co jest już udziałem Kamienia Śląskiego. Oczywiście trzeba włożyć w to mnóstwo pracy i pieniędzy, ale to, co już tam zrobiono, daje nadzieję, że wysiłek ten będzie skutecznie doprowadzony do końcowego etapu planowanego ambitnie przez fundację i wspieranego przez lokalne władze, a coraz liczniej wspieranego przez lokalną społeczność. Mieszkańcy Gorzanowa zauważyli już chyba, że obiekt, który jest na ich terenie, przyciąga coraz więcej turystów, a im samym stwarza także niebanalne perspektywy. Fajnie by było, aby wzorem terenu przypałacowego i wzorem Kamienia Śląskiego zaczęli równolegle z pracami organizowanymi przez fundację myśleć także o zadbaniu o swoje posesje. Kamień Śląski pokazuje, że można zrobić bardzo wiele dla swojego miejsca zamieszkania, ale zależy to w ogromnej mierze od samych mieszkańców, którym musi się zacząć chcieć coś zmieniać na lepsze w swoim otoczeniu.

Zapraszamy także na nasz film z Kamienia Śląskiego:


Zostaw komentarz = Leave a comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.