Pismo do UOKIK

Pismo do UOKIK

wniosek do UOKIK o rozważenie wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w sprawie ignorowania wyroku Sądu Ochrony Konkurencji Konsumentów w sprawie zakazu fotografowania w muzeach czym narusza zbiorowe interesy konsumentów

Dodaj komentarz