Na stronie MKiDN pojawił się właśnie komunikat: „Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uprzejmie informuje, że zakończyły się konsultacje społeczne projektu Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 2013–2016. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach: KP – Raport z konsultacji społecznych   oraz KP – konsultacje społeczne – tabele komentarzy. Zapraszamy do lektury”

Oława'2005
Oława’2005

Dokumenty te zamieszczamy także poniżej, aby można je było czytać bezpośrednio przy lekturze tego wpisu.

Gdańsk'2006
Gdańsk’2006

Z pierwszego dokumentu zacytujemy jedynie fragment statystyczny: „Łącznie w konsultacjach społecznych Krajowego programu czynny udział wzięło 66 podmiotów – osób fizycznych i prawnych. W konsultacjach w zdecydowanej większości uczestniczyły osoby fizyczne (prawie 40% ogółu uczestników), kolejnymi (zbliżonymi liczbowo) grupami uczestników konsultacji byli: muzea (ponad 15%) organizacje społeczne i pozarządowe (ponad 13,5%), samorządowi (ponad 12%) i wojewódzcy (ponad 10%) konserwatorzy zabytków” oraz „Ogółem na 452 wnioski do projektu Krajowego programu (wyodrębnionych na podstawie przekazywanych uwag) w dalszych pracach uwzględniono 52,3% uwag, a odrzucono 47,7% wniosków.

A także uzasadnienie: „Zaklasyfikowanie stosunkowo dużej liczby wniosków jako odrzucone, wynika z dużej szczegółowości uwag zgłaszanych w procesie konsultacji społecznych. Dotyczyły one m.in. wprowadzania nowych zadań lub poszerzania zakresów zadań już zapisanych w projekcie Krajowego programu o kwestie np. zmian konkretnych zapisów w przepisach prawa czy uwzględniania zadań niewynikających z innych niż u.o.z. przepisów, bądź wchodzących w kompetencje podmiotów, którym nie można przypisać żadnych obowiązków na podstawie Krajowego programu.

Witostowice'2005
Witostowice’2005

Po dość szybkiej lekturze drugiego dokumentu – tabeli uwag – wydawać się może, że projekt programu MKiDN prawie wszystko przewidział, co zostało zgłoszone w przesłanych uwagach. Jednak ilość zgłoszonych uwag zdaje się świadczyć o często zbyt ogólnych zapisach projektu programu, które niepoparte uzasadnieniem lub rozwinięciem czy przykładami budzą duże wątpliwości u odbiorcy. Dziwi postawa szczególnie wyraźna przy wszelkich propozycjach zmian w ustawach – odpowiedź: „Wdrażaniu KP może i powinien towarzyszyć proces wypracowania nowych przepisów prawa w zakresie ochrony zabytków w Polsce, natomiast program sam w sobie nie tworzy nowych norm czy porządku prawnego w tym zakresie.” – jest pewnym unikaniem poszukiwania optymalnych rozwiązań. Czy program nie może zawierać żadnych propozycji zmian prawa, które mogą/powinny być zaproponowane do wdrożenia? Jeśli nie ma pozytywnego nastawienia do tej kwestii, to mamy odpowiedź, jaką mamy. A przecież zestaw propozycji do koniecznych zmian prawa byłby znakomitym punktem wyjściowym do wdrażania programu MKiDN. Taka postawa wydaje się z punktu widzenia ochrony zabytków unikaniem podejmowania ważnych inicjatyw legislacyjnych, a na pewno niechęcią do ujęcia tych zagadnień w programie. Przez to sam program pomimo stwierdzeń o wypracowywaniu nowych przepisów przy jego wdrażaniu pozbawiony jest zgłaszanych sugestii zmian w ustawodawstwie, które powinny być wypracowane dla poprawienia skuteczności ochrony zabytków. Cóż by przeszkadzało zebrać wszystkie propozycje zarówno zgłoszone do projektu programu jak i dostrzeżone przez MKiDN w jeden załącznik spraw do docelowego ustawowego rozwiązania? Byłaby to dla wdrażających program cenna wskazówka i praktyczny zestaw proponowanych działań, które mogłyby być w pewien sposób koordynowane przez MKiDN i przedstawiane stosownym instytucjom do ujęcia w ich planach działania.

Karpniki'2011
Karpniki’2011

Z propozycji zgłoszonych przez Obywatelską Grupę Społecznościową – Ratujemy polskie zabytki, w której braliśmy udział, część została uwzględniona, a część nie, podobnie jak wiele innych zgłoszonych przez inne osoby i organizacje. Można je znaleźć w punktach: 19 (U), 20(U), 21(CU), 210(CU), 211(U), 212(U), 213(U), 214(CU), 215(CU), 216(U), 217(U), 218(NU), 219(NU), 220(NU), 221(NU), 222(NU), 223(NU), 224(NU), 225(NU), 226(NU), 227(NU), 228(NU), 229(NU), 308(CU), 309(U), 310(NU), 311(U), 312(U), 313(U), 314(NU), 315(NU), 316(U), 317(NU), 318(NU), 361(U), 362(U), 363(NU), 364(U), 395(U), 396(U), 397(NU), 398(U), 399(U), 401(CU), 402(U), 403(U), 404(U), 405(CU), 406(CU), 407(CU), 408(NU), 409(NU), 410(NU), 411(NU), 412(NU).

Czekamy na końcową wersję programu. Choć sądząc po reakcji MKiDN na zgłoszone uwagi, oczekiwanej przez fanów zabytków małej rewolucji w ochronie zabytków raczej nie będzie.

Loading


Zostaw komentarz = Leave a comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.