Na całym świecie 18-go kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Jak pewnie wielu czytelników tego blogu już się zorientowało zabytki to także nasza pasja, hobby, albo jak kto woli konik. Dlatego w przeddzień święta zabytków, a w tym roku także z okazji zbliżających się za chwilę Świąt Wielkanocnych postanowiliśmy kilka zdjęć zabytków przedstawić w pewnym świątecznym nastroju i wyglądzie pisankowym.

Krempna
Krempna

Rola zabytków we współczesnym społeczeństwie polskim ciągle jest naszym zdaniem mało doceniana. Wyszukując w internecie hasło „rola zabytków” można natknąć się m.in. na takie interesujące materiały jak: „DZIEDZICTWO KULTUROWE ELEMENTEM OŻYWIENIA RUCHU TURYSTYCZNEGO NA WSI„, gdzie napisano np.: „Dziedzictwo kulturowe jest narodowym dobrem i stanowić winno istotny fragment działalności społeczeństwa obywatelskiego. Jako dzieło człowieka ma charakter uniwersalny lub lokalny. W jednym i drugim przypadku jest predysponowane do odegrania zasadniczej roli w polityce regionalnej państwa oraz działalności samorządowych regionów i subregionów.  Muszą one uznać potrzebę ochrony historycznych wartości regionów oraz pielęgnowanie tradycji lokalnych za podstawowy warunek tożsamości społecznej. Dziedzictwo bowiem tworzy i rozwija poczucie narodowej tożsamości i bezpośredniego związku człowieka z krajem, regionem, miejscowością.

Wojkowa
Wojkowa

W innym miejscu – „Rola zabytków” napisano tak: „Zabytki odgrywają bardzo ważną rolę w Polskim Państwie. Dla narodu są dziedzictwem kultury naszych przodków. Wyobraźmy sobie co by było, gdyby żaden z zabytków nie istniał. Nie moglibyśmy dotknąć i zobaczyć tego, co nasi przodkowie zbudowali i wytworzyli. Dla każdego patrioty historia państwa odgrywa niezwykle istotną rolę. Zabytki są jej nieodłączną częścią. Dodatkowo zabytki nie jako wizualizują nam dawne dzieje. Możemy oglądać na własne oczy jak ludzie budowali nasze państwo, Polskę w której dzisiaj żyjemy. Polska należy do krajów o bardzo bogatej gamie zabytków. Możemy się pochwalić naprawdę wieloma i absolutnie nie mamy się czego wstydzić, zarówno pod względem jakości jak i ilości„.

Bartne
Bartne

Nie byliśmy na tym wykładzie „Rola fotografii w sprawowaniu ochrony zabytków„, ale ten aspekt w prezentowaniu zabytków, pokazywaniu ich aktualnego stanu, alarmowania odpowiedzialnych za ich stan instytucji mogliście na naszych stronach zobaczyć wielokrotnie.

Gdańsk Główne Miasto
Gdańsk Główne Miasto

Cieszymy się nawet z takich inicjatyw – „Polecamy: konserwator zabytków w roli poety„, kiedy kierownik pilskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wystąpi w roli poety, który pisze liryki o Pile, bo każda forma promowania zabytków i ich problemów jest potrzebna.

Czorsztyn
Czorsztyn

Warto wiedzieć więcej o zabytkach i sposobach ich ochrony. Na stronie „W sukurs zabytkom” podano wiele ciekawych i przydatnych informacji na ten temat. Np.: „Dość często młodzi ludzie zainteresowani zabytkami zadają pytanie: Po co właściwie istnieje społeczna opieka nad zabytkami, skoro powołane są specjalistyczne służby państwowe i samorządowe i co właściwie będzie należało do moich obowiązków jako społecznego opiekuna zabytków? … Istota społecznej opieki nad zabytkami polega na uzupełnianiu działalności specjalistycznych służb na rzecz zabytków, ale również tymi działaniami, które nie należą do bezpośrednich obowiązków tych służb. Służby państwowe i gminne są z reguły zbyt mało liczne, by móc dopilnować i uchronić znaczną liczbę obiektów zabytkowych na swoim terenie. Nikt nie jest w stanie równie dokładnie i często przyjrzeć się kondycji konkretnego obiektu zabytkowego, jak jego społeczny opiekun. Tylko on, często bywając w obiekcie, jest w stanie na bieżąco ocenić jego zagrożenia (stan rynien i rur spustowych, stan dachu, okien, tynków itp.), a także np. właściwość jego użytkowania (dokonywane niewłaściwe przeróbki i przebudowy czy inne zniszczenia spowodowane przez człowieka).

Przemęt
Przemęt

Warto wiedzieć co to jest nadzór konserwatorski i czemu on służy: „Gdzie wymagany jest nadzór konserwatorski? Nadzoru konserwatorskiego wymagają wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytków, a także takie, które znajdują się w obszarze objętym takim wpisem (jak na przykład całe fragmenty miast, takich jak Sopot, czy Toruń) mimo iż same w spisie nie figurują. Objęcie wpisem do rejestru zabytków  danego obszaru miasta ma na celu ochronę konkretnego założenia urbanistycznego, jako układu budynków i ulic oraz otaczającej ich zieleni, a w szczególności ich wzajemnego usytuowania i  cech stylistycznych. Wszelkie prace budowlane i remontowe (na przykład wszelkie ingerencje w wygląd budynku takie jak wymiana okien, zastosowanie ocieplenia, wymiana pokrycia dachowego, czy nawet zawieszenie szyldu na elewacji) prowadzone na takim obszarze muszą być prowadzone za zgodą organu konserwatorskiego. „

Kozłówka
Kozłówka

Wszystkim czytającym niniejszy wpis życzymy spędzenia pięknych chwil podczas świąt w pięknych polskich zabytkach, a zabytkom nie tylko od święta życzymy zarówno troski o ich los ze strony nas wszystkich jak i pozytywnego oddziaływania na najmłodsze pokolenia, które poznając ich historię pozna losy także własnej rodziny, własnego miasta czy wsi, a wiedząc jaką rolę zabytki pełniły i mogą pełnić w społeczeństwie będą lepiej niż obecnie doceniać ich wartość.


Zostaw komentarz = Leave a comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.