Wydatki gmin wraz z miastami na prawach powiatu w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w latach 2010-2012 – w podziale na województwa (w zł)

Wydatki gmin wraz z miastami na prawach powiatu w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w latach 2010-2012 – w podziale na województwa (w zł)

Wydatki gmin wraz z miastami na prawach powiatu w rozdziale 92120 –
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w latach 2010-2012
– w podziale na województwa (w zł)

Wydatki gmin wraz z miastami na prawach powiatu w rozdziale 92120 –
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w latach 2010-2012
– w podziale na województwa (w zł)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.