Szanowni Państwo!

Od kilku lat m.in. w grupie na Facebooku – Ratujemy Polskie Zabytki (https://www.facebook.com/groups/ratujemypolskiezabytki) – wielu  jej członków (w momencie pisania tego pisma było ich 938) zastanawia się w jaki sposób najlepiej można by pomóc zabytkom w Polsce. Na wielu blogach czy w prasie dyskusja o kondycji zabytków w Polsce wykazuje różnorodne przyczyny takiego a nie innego stanu rzeczy. Ponieważ piszemy ten tekst z naszego prywatnego punktu widzenia, jako osób kochających zabytki i od wielu lat starających się pokazywać ich piękno, dlatego podamy tu kilka linków do naszych prywatnych wpisów na ten temat, poczynając od:

„Czy zabytki w Polsce oprócz ludzi z pasją mogą liczyć na bardziej konkretny plan ratunkowy i rzeczywiste wsparcie państwa?” – link: https://blog.tripsoverpoland.pl/2012/10/13/czy-zabytki-w-polsce-oprocz-ludzi-z-pasja-moga-liczyc-na-bardziej-konkretny-plan-ratunkowy-i-rzeczywiste-wsparcie-panstwa/

W tym wpisie odwołujemy się do publikacji „SYSTEM OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE – ANALIZA, DIAGNOZA, PROPOZYCJE” opublikowanego w 2011 roku przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa oraz Politechnikę Lubelską dostępnego na tej stronie: http://bc.pollub.pl/Content/691/zabytki.pdf.

Kilka cytatów z powyższego dokumentu przedstawia aktualną sytuację prawną: „Stan polskiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony zabytków nieruchomych jest dramatyczny, a zmiana obowiązujących przepisów wymaga pogłębionej refleksji nad jego podstawą aksjologiczną i normatywną, a w pierwszej kolejności odpowiedzi na pytanie, co, dlaczego i jak chcemy chronić.(..) W bardzo wielu przypadkach prawo ochrony dziedzictwa nie sprzyja w praktyce rzeczywistej i efektywnej ochronie zabytków. (…) Wśród wielu mankamentów obowiązującej ustawy wskazać trzeba przede wszystkim brak równowagi pozycji właściciela i administracji (Państwa). w wielu dalszych kwestiach szczegółowych przepisy są nielogiczne, z niezrozumiałych powodów bardzo różne dla podobnych zabytków, zależnie jedynie od miejsca ich przechowywania bądź znalezienia. Co natomiast już zupełnie trudne do wytłumaczenia, zdarzają się także przepisy nie tylko nie sprzyjające ochronie i wzbogacaniu dziedzictwa (VAT w przywozie spoza Unii, brak zachęt dla kolekcjonerów), ale także jednoznacznie dla tej ochrony kontrproduktywne, czyli po prostu szkodliwe (art. 169 kc).

Czersk'2012
Czersk’2012

Stowarzyszenia, osoby prywatne, grupy zainteresowań na portalach społecznościowych starają się pokazywać zarówno pozytywne jak i negatywne przykłady działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego, w tym zabytków w naszym kraju. Być może nieco naiwnie wydaje nam się, że wskazywanie problemów w tej tematyce, publikowanie informacji na ten temat w Internecie, wreszcie pisanie pism do wszystkich instytucji i urzędów odpowiedzialnych za zabytki w konkretnych bulwersujących przypadkach powinno przynieść namacalne efekty w postaci wzmożonej aktywności m.in. służb konserwatorskich czy samorządów, na których terenie takie wskazywane przypadki występują. Jednak z lektury otrzymywanych zwrotnie pism wynika, że konserwatorzy zabytków pomimo deklaracji podjęcia takich czy innych działań w sumie faktycznie niewiele mogą zrobić, choć zdarzają się przykłady pozytywne – proszę zajrzeć np. na tą stronę:  „W Kopicach coś się dzieje – jak wyglądała droga do remontu i ile będzie on znaczył?”(http://grodkownews.info/wiadomosci/2491-w-kopicach-cos-sie-dzieje-jak-wygladala-droga-do-remontu-i-ile-bedzie-on-znaczy )

Pisząc to pismo do Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków chcielibyśmy zapytać o merytoryczne przyczyny, które stwarzają Państwu najwięcej problemów w codziennej pracy przy ochronie zabytków.

Jako grupa Ratujemy Polskie Zabytki zwróciliśmy się do kilku posłów, wskazując w wydarzeniu:

Jak ratować zabytki, albo chociaż móc uratować je w przyszłości?

link: https://www.facebook.com/events/267144226725229/

wiele pomysłów oraz propozycji rozwiązań w zakresie modyfikacji istniejących już lub koniecznych do wprowadzenia nowych przepisów sprzyjających ochronie zabytków.

Pomimo udziału w naszej grupie także ludzi zawodowo zajmujących się ochroną zabytków poznanie oficjalnego stanowiska  służb konserwatorskich byłoby dla nas bardzo cenne, gdyż podejmując ten temat i dążąc do skutecznych rozwiązań wskazane byłoby oparcie się na zdaniu fachowców zajmujących się tym zagadnieniem profesjonalnie w ramach swoich obowiązków służbowych. Fani zabytków chcieliby pomóc w stworzeniu odpowiedniego klimatu dla ich ochrony, ale także przyczynić się do stworzenia klarownych przepisów i codziennej praktyki działania.

Zapewne ogromna większość „Ratowników zabytków” chciałaby wiedzieć jak skutecznie można działać aby wskazywane wielokrotnie obiekty zabytkowe wymagające natychmiastowego podjęcia choćby tylko najpilniejszych prac zabezpieczających mogły doczekać do czasów, kiedy zarówno warunki prawne jak i finansowe pozwolą na ich pełne przywrócenie do świetności.

Być może ograniczenia prawne i proceduralne występujące obecnie oraz niski poziom środków na ochronę zabytków („Apel o sprawiedliwy podział funduszy na ochronę zabytków w Polsce i dalej idące propozycje – https://blog.tripsoverpoland.pl/2012/11/21/apel-o-sprawiedliwy-podzial-funduszy-na-ochrone-zabytkow-w-polsce-i-dalej-idace-propozycje/) to główne przyczyny zapaści moralnej i fizycznej zabytków w Polsce (https://blog.tripsoverpoland.pl/2012/10/19/zapasc-moralna-i-fizyczna-zabytkow-w-polsce/ ). Jest to jednak spostrzeżenie osób prywatnych, nie zajmujących się tym zagadnieniem zawodowo. Dlatego uprzejmie prosimy o odniesienie się do naszej prośby Państwa, zajmujących się tym z mocy ustawy i najlepiej zorientowanych w tej tematyce.

Państwa odpowiedzi chcielibyśmy opublikować w Internecie, aby wskazać je wszystkim, dla których dobro zabytków i perspektywa ich kompleksowej ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń jest zagadnieniem priorytetowym i po ludzku ważnym, jako część ich zainteresowań czy to hobbystycznych czy zawodowych. Chcielibyśmy być swoistą grupą wsparcia dla WKZ i innych służb działających dla ochrony zabytków.

Liczymy na Państwa pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

z poważaniem Ewa i Marek Wojciechowscy

 ——————————– powyższy list wysłaliśmy właśnie na adresy mailowe WKZ podane na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/ochrona-dziedzictwa-kulturowego/konserwatorzy-zabytkow.php

Gdyby ktoś szukał aktualnych adresów i maili do WKZ to poniżej podajemy adresy stron www WKZ, gdyż te na stronie MKiDN nie są w części aktualne (chyba bardziej aktualne są dane na stronie: http://www.nid.pl/idm,69,wojewodzkie-urzedy-ochrony-zabytkow.html, choć i tu nie ma wszystkich adresów stron www):

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku http://wosoz.pbip.pl/

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku http://www.ochronazabytkow.gda.pl/

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach http://www.wkz.katowice.pl/

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach http://www.zabkielce.prot.pl/

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie http://www.wuoz.malopolska.pl/

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie http://www.wkz.lublin.pl/

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi http://www.wuoz.bip.lodz.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie http://www.wuoz.olsztyn.pl/

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu http://www.wuozopole.pl/

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu http://wosoz.ibip.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu http://www.wuozprzemysl.pl/

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie http://www.wkz.szczecin.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu http://www.torun.wkz.gov.pl/

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie http://www.mwkz.pl/

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu http://wosoz.ibip.wroc.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze http://www.lwkz.pl/

I do powyższego wykazu mała uwaga: nie nam organizować pracę WKZ i liczyć koszty tej działalności, ale rozproszenie domenowe stron www WKZ, w tym także adresów mailowych, a także brak jednolitości technologicznej stron WKZ wskazuje z jednej strony na pewne chyba zaszłości historyczne w organizacji „istnienia w internecie” WKZ, ale z drugiej strony można się zastanawiać czy taka różnorodność i korzystanie z wielu różnych serwerów i domen jest najkorzystniejszym rozwiązaniem zarówno kosztowym, jak i organizacyjnym – utrzymywanie wielu różnych technologii to dość skomplikowana sprawa generująca także niepotrzebne koszty. Projekty cyfryzacji zasobów i działania integracyjne chyba jak na razie omijają WKZ. Czy MKiDN albo NID nie może stworzyć dla WKZ jednolitej platformy osadzonej w jednym miejscu, tak aby zoptymalizować koszty i organizację pracy w WKZ ?

O zabytkach pisaliśmy też w innych wpisach:

– Czy zabytki w Polsce przetrwają kolejny sezon? – Zabytkowe życzenia na każde święta i na co dzień – Facebook czy Google+ to za mało! – Krzyżtopór – trwała ruina czy trwały brak koncepcji? – Czy to już tylko stracone nadzieje dla zamku/pałacu w Pilicy? – Zamkowe przebudzenie prywatnych inwestorów i nie tylko – Kolejny mocny film „Zaginiona Hiroszima” – Ratowanie zabytków – teoria i praktyka, a może referendum? – Nowe zamki – stare i nowe problemy – Polska Dolina Loary – start i zamierzenia – DOLNY ŚLĄSK TO WIĘCEJ NIŻ WROCŁAW – Konające zabytki – aby nie przegapić ważnych wpisów z Facebooka – Czy zabytki w Polsce oprócz ludzi z pasją mogą liczyć na bardziej konkretny plan ratunkowy i rzeczywiste wsparcie państwa? – Zapaść moralna i fizyczna zabytków w Polsce – Czy to tylko szum informacyjny? Nowe podejście do zabytków w Polsce – 11.11 – Turystyczna duma i niedosyt – Apel o sprawiedliwy podział funduszy na ochronę zabytków w Polsce i dalej idące propozycje – Krótka odpowiedź Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach – Czas się wziąć do roboty skoro koniec świata nie nastąpił ! – Ratownicy zabytków listy piszą, a DWKZ… udaje, że odpowiada – Aby nie tylko dziury w ziemi świadczyły o naszej historii.


Zostaw komentarz = Leave a comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.