Tag: zapaść zabytków w Polsce

  • Zapaść moralna i fizyczna zabytków w Polsce

    Zapaść moralna i fizyczna zabytków w Polsce

    Planowanie jest przydatne w każdej dziedzinie życia, także w odniesieniu do problematyki ochrony dziedzictwa narodowego, w tym zabytków.  Szukaliśmy ostatnio w sieci planu ochrony zabytków na najbliższe lata. I o ile w przypadku województw w większości można znaleźć dokumenty typu: „WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI”, w których często natkniemy się na wstępy w postaci: „Ochrona…