Tag: Trześcianka

  • Kolorowe zachęty do odwiedzin najchłodniejszego regionu w Polsce

    Puchły

    Województwo podlaskie utworzono w 1999 roku. Jak można przeczytać w Wikipedii: „Województwo posiada fragmenty pierwotnej Puszczy Białowieskiej oraz unikatowe bagna w dolinie Biebrzy i rozlewiskami Narwi. Wyróżnikiem jest także wielokulturowość i wielowyznaniowość jego mieszkańców.„. Na naszej mapie z tego regionu mamy dopiero 56 miejsc, więc jest to dla nas ciągle obszar do gruntowniejszego zwiedzenia. Poniżej […]