• Ruiny Zamku Kapituły Pomezańskiej w Szymbarku — wizyta w dniu 14.06.2023

    Ruiny Zamku Kapituły Pomezańskiej w Szymbarku

    Ruiny Zamku Kapituły Pomezańskiej w Szymbarku warte są systematycznych odwiedzin i sprawdzania postępów prac przy ich odbudowie.