• Pomiędzy pięknem a niedokończonym remontem – Krosno koło Ornety

    Krosno koło Ornety

    Krosno koło Ornety to wspaniałe miejsce, porównywane przez nas do karpackich cerkiewek czy raczej do sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej ze względu na lokalizację gdzieś pośród pól i lasów