Tag: Kombornia

  • Piękne polskie parki i dwory – Kombornia

    Piękne polskie parki i dwory – Kombornia

    Dobierając muzykę do filmu o dworze w Komborni, stwierdziliśmy, że jest to miejsce jakby z nieco odległej planety, na której stykamy się z pewnym lokalnym nastrojem i klimatem pozwalającym na spokojne kontemplowanie przyrody, na uspokojenie myśli, na spacer pomiędzy stawami rozrzuconymi po parku czy zabudowaniami dawnego zespołu dworskiego ocalonymi dla zupełnie odmiennych funkcji, a teraz…