• Osada Jaćwiesko-Pruska – od pasji historycznej do nowej atrakcji turystycznej Podlasia

    Oszkinie - Osada Jaćwiesko-Pruska

    Od kilkunastu już lat Piotr Łukasiewicz (Petras Lukoševičius) konsekwentnie  przekształca swoje gospodarstwo rolne w miejsce, w którym możesz poznać własne korzenie dotykając bezpośrednio budowli i eksponatów, które stworzono aby przybliżyć ludzi do ich dawnej historii.