Tag: grodzisko

  • W cieniu zamku – Grodzisko Góra Birów

    W cieniu zamku – Grodzisko Góra Birów

    Kiedy ostatni raz byliśmy w Podzamczu w 2003 roku i zawędrowaliśmy na Górę Birów to wyglądała ona całkiem zwyczajnie. Zagubiona w środku lasu była miejscem równie malowniczym co tajemniczym. Po prostu jedno z wielu wzniesień na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, choć wyróżnia je zagłębienie otoczone skalnymi ostańcami o stromych zboczach. Gdy trafiliśmy tam w maju 2012 roku…