Tag: fundusze na ochronę zabytków

  • Apel o sprawiedliwy podział funduszy na ochronę zabytków w Polsce i dalej idące propozycje

    Apel o sprawiedliwy podział funduszy na ochronę zabytków w Polsce i dalej idące propozycje

    Na stronie 20 listopada 2012 został opublikowany: „Apel o sprawiedliwy podział funduszy na ochronę zabytków w Polsce” o następującej treści: „My, niżej podpisani – przedstawiciele organizacji społecznych oraz osoby niezrzeszone – apelujemy o sprawiedliwy podział środków budżetu państwa przeznaczonych na ochronę zabytków w Polsce. Od 1985 r. z budżetu państwa dotowany jest Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Projekt budżetu…