Tag: edukacja historyczna

  • Jak zadbać o co dwusetny budynek w Polsce będący zabytkiem?

    Luberadz

    W tym wpisie nie podamy prostej recepty czy odpowiedzi na tytułowe pytanie. To tak dla jasności. Bo sprawa ochrony zabytków jest już sama w sobie pewnym koncepcyjnym zabytkiem, szczególnie w naszym kraju. Zacytujemy w tym miejscu fragment wpisu „Bajkowy konkurs” aby przybliżyć ludziom na co dzień nie interesującym się zabytkami tę tematykę: „O ochronie zabytków […]