• Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

    Ciechanów'2013

    Zgodnie z informacją podaną na stronie zamku od 2007 roku trwają tam prace współfinansowane z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PRIORYTETU VI. „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”