• Analogowe ujęcia z pięknych miejsc w Polsce

    Smolniki'2003

    Dzisiaj powspominamy krótko nasze wycieczki z analogowymi aparatami fotograficznymi po niektórych pięknych miejscach w Polsce.