Miesiąc: grudzień 2019

  • Lądek-Zdrój – piękny krajukąt z ambitnym programem rewitalizacji

    Lądek-Zdrój – piękny krajukąt z ambitnym programem rewitalizacji

    W Lądku-Zdroju (jak można przeczytać w Wikipedii) „według źródeł historycznych już w 1241 roku istniały urządzenia kąpielowe zniszczone przez Mongołów wracających z pola bitwy pod Legnicą. Najstarszy zakład przyrodoleczniczy „Jerzy” z basenem zbudowanym na źródle o tej samej nazwie został wzniesiony w 1498 r.”. Bardziej szczegółowe kalendarium historyczne znajdziemy na stronie miasta, gdzie opublikowano także…