Na mapie zamieszczonej na stronie: http://www.cittaslow.org/ są już 252 miasta, w tym 28 z nich z Polski.

Mapa miast "Slow City"
Mapa miast „Slow City”

Jak możemy przeczytać na stronie:
http://www.cittaslow.org/content/association –  „Ruch cittaslow powstał w 1999 roku dzięki błyskotliwej intuicji Paolo Saturniniego, burmistrza Greve di Chianti, małego miasteczka w Toskanii.”.

Reszel
Reszel

Hasło „Cittàslow” opisywane jest także w Wikipedii: „Cittàslow (dosłownie: „powolne miasto”) – powstały w 1999 roku we Włoszech ruch, a zarazem organizacja non-profit, której celem jest oparcie się globalizacji i homogenizacji miast poprzez popieranie różnorodności kulturalnej, ochronę środowiska naturalnego, promocję tradycyjnych lokalnych produktów oraz dążenie do poprawy jakości życia. Inspiracją dla ruchu jest organizacja Slow Food. Pełne członkostwo w Cittàslow dostępne jest tylko dla miast o populacji poniżej 50 tys. mieszkańców, które popierają i wdrażają cele Cittàslow.”

Bartoszyce
Bartoszyce

Lista miast z Polski poniżej:

 1. Barczewo – https://portal.barczewo.pl/
 2. Bartoszyce – http://bartoszyce.pl/
 3. Biskupiec – https://biskupiec.pl/
 4. Bisztynek – http://bisztynek.pl
 5. Działdowo – http://www.dzialdowo.pl/
 6. Dobre Miasto – http://dobremiasto.com.pl/
 7. Głubczyce – https://glubczyce.pl
 8. Gołdap – http://www.goldap.pl/
 9. Górowo Iławeckie – http://www.gorowoilaweckie.pl
 10. Jeziorany – https://jeziorany.com.pl/
 11. Kalety – http://kalety.pl/
 12. Lidzbark – http://www.lidzbark.pl
 13. Lidzbark Warmiński – http://lidzbarkw.eu/
 14. Lubawa – http://lubawa.pl/
 15. Murowana Goślina – https://www.murowana-goslina.pl/
 16. Nidzica – https://www.nidzica.pl/
 17. Nowe Miasto Lubawskie – http://www.umnowemiasto.pl/
 18. Nowy Dwór Gdański – http://www.miastonowydwor.pl/
 19. Orneta – https://orneta.pl/
 20. Olsztynek – https://www.olsztynek.pl/
 21. Pasym – http://pasym.pl/
 22. Prudnik – https://prudnik.pl
 23. Rejowiec Fabryczny – http://www.rejowiec.pl/
 24. Reszel – http://www.ugreszel.pl/
 25. Rzgów – https://www.rzgow.pl/
 26. Ryn – http://www.miastoryn.pl/
 27. Sępopol – https://sepopol.pl/
 28. Sianów – https://sianow.pl/
Biskupiec
Biskupiec

Warto zacytować z Wikipedii historię ruchu: „Ruch Cittàslow zapoczątkowany został w Toskanii, gdzie w odróżnieniu od współczesnych centrów turystyki masowej (jak Majorka czy Lazurowe Wybrzeże) zaczęto preferować turystykę zrównoważoną (soft tourism, Sanfte Tourismus), rozwijającą się od lat 80. XX wieku zgodnie z zasadami: wolno, cicho, mało, dokładnie i aktywnie, w przeciwieństwie do tzw. twardej turystyki wyznającej zasady: masowo, szybko, głośno, dużo, powierzchownie itp. Podstawą łagodnej turystyki jest harmonia między potrzebami turystów, środowiska naturalnego i lokalnych społeczności, a formami jej realizacji – turystyka studyjna, kulturowa, kulturalna, ekologiczna, rowerowa, industrialna itp.

Bisztynek
Bisztynek

Z ruchem Cittàslow wiążą się również takie postawy, jak slow travel czy slow driving (niespieszne podróżowanie), slow money (dotyczące inwestowania), slow parenting (dotyczące wychowania dzieci), slow work (związane z pracą), a nawet slow sex. Wszystkie te postawy łączy przekonanie, że życie w pośpiechu powoduje znaczący spadek efektywności i kreatywności, zwiększając zarazem frustrację oraz liczbę błędów i pomyłek. Kultowi wszechobecnej szybkości przeciwstawia się w szczególności idea slow work, będąca sposobem myślenia i postrzegania obowiązków zawodowych w sposób dostosowany do własnego, indywidualnego tempa pracy. Dzięki temu powstają warunki dla skupienia się nad jakością i efektywnością wykonywanych zadań, a dodatkowo zachowuje się odpowiednią równowagę, potrzebną, by pracować i żyć lepiej. Zdaniem zwolenników slow worku wielogodzinna praca długofalowo się nie sprawdza, wielozadaniowość to mit, a kreatywność na czas to w rzeczywistości powielanie schematów. Praca nie pozostawiająca czasu na zastanowienie się nad problemami czy intelektualny wypoczynek staje się powierzchowna i nieskuteczna. Codzienna gonitwa przynosi więcej szkody niż pożytku, dlatego też należy zwolnić i dostosować swoją pracę do nowych warunków.

Działdowo
Działdowo

W 1999 Paolo Saturnini – burmistrz Greve w Chianti – wymyślił Cittàslow jako ruch „miast powolnych” czy „niespiesznych”, propagujący koncepcję dobrego i spokojnego (a więc bezstresowego) życia codziennego w niewielkich miasteczkach jako przeciwieństwo pośpiechu i stresu wielkich aglomeracji, promowanie lokalnych produktów i usług oraz rezygnację z turystyki masowej na rzecz turystyki wyciszonej. Nie oznacza to powolnego rozwoju czy pozostawania w tyle, a używanie nowych technologii dla polepszenia standardu życia w miasteczkach, mających stać się idealnym miejscem do życia. Każdy element życia miasta powinien być modyfikowany zgodnie z zasadami prymatu przyjemności nad zyskiem, jednostki nad urzędem, powolności nad szybkością. Zakłada się przy tym dbałość o środowisko naturalne (używanie energii odnawialnych, ograniczanie hałasu), funkcjonalność i dostępność infrastruktury miejskiej oraz przestrzeni publicznej (ze szczególnym naciskiem na tereny zielone oraz strefy ruchu pieszego), dbałość o oryginalną historyczną zabudowę oraz skomunikowanie ze światem za pośrednictwem dobrze oznakowanych tras turystycznych zamiast autostrad. Równocześnie promowane są ekologiczne i lokalne produkty spożywcze, rzemiosło bazujące na lokalnej tradycji, drobne firmy rodzinne, ekologiczne budownictwo, a także krzewienie ducha gościnności i wspólnoty sąsiedzkiej itp. W niektórych miastach zakazuje się np. lokalizacji supermarketów lub stosowania jaskrawych neonów. Przyjmuje się, że przyjęcie takiej postawy przyczynia się do zwiększania dochodów z turystyki, ponieważ coraz więcej osób ucieka od zgiełku cywilizacyjnego, szukając po prostu spokoju, miłych widoków oraz przyjaznej atmosfery, którą można chłonąć z dala od ludzkich tłumów. W rezultacie pozwala to na zmniejszenie bezrobocia i ożywienie lokalnej gospodarki.

Dobre Miasto
Dobre Miasto

Pierwszym miastem w Polsce, które przystąpiło do ruchu Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow był Reszel (12 VII 2004).”.

Głubczyce
Głubczyce

My odwiedziliśmy wiele z wymienionych powyżej miast w Polsce i wydaje się nam, że realizacja celów wyznaczonych przez ruch Cittàslow (za Wikipedią):

 • poprawa jakości życia mieszkańców dzięki tworzeniu przyjaznej infrastruktury miejskiej oraz miejsc odpoczynku i rekreacji
 • ochrona środowiska naturalnego i promowanie postaw proekologicznych
 • dbałość o zabytki, ich renowację oraz estetykę miast
 • rozpowszechnianie kultury gościnności poprzez zapewnienie mieszkańcom i turystom bogatej oferty kulturalnej i rekreacyjnej,
 • a także promocja tych atutów
 • promowanie lokalnych produktów i wyrobów, miejscowego rzemiosła oraz kuchni
 • eliminowanie barier architektonicznych, utrudniających poruszenie się osobom niepełnosprawnym
 • wykorzystanie najnowszych technologii do realizacji celów ruchu „miast dobrej jakości życia”
 • usprawnianie pracy lokalnej administracji oraz dostosowywanie funkcjonowania instytucji do potrzeb mieszkańców wykorzystującą m.in. narzędzia SmartCity 3.0 np. Urząd Miasta Górowo Iławeckie odbiera zgłoszenia z LocalSpot

to znakomite uzupełnienie walorów turystycznych. W polskich realiach należałoby chyba jeszcze dodać do powyższego zdecydowane ograniczenie smogu, co oczywiście mieści się w celu „ochrona środowiska naturalnego i promowanie postaw proekologicznych”, ale naszym zdaniem wymaga zdecydowanego działania na terenie całego kraju, a w „miastach-ślimakach” szczególnie.

Górowo Iławieckie
Górowo Iławieckie

Cieszymy się, że logo ślimaka pozyskało już 28 polskich miast, choć wydaje się nam, że mogłoby być ich dużo więcej. Cele Cittàslow to w ogólnym zarysie bardzo trafne wytyczne dla lokalnych społeczności na całym świecie.

Lidzbark
Lidzbark

Istnieje też polska strona ruchu:
https://cittaslowpolska.pl/index.php/pl/o-cittaslow, a na mapie z tej strony widzimy, że jak na razie zdecydowana większość miast z logiem ślimaka znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim.

Lidzbark Warmiński
Lidzbark Warmiński

O tym jak stać się „miastem-ślimakiem” napisano na stronie: http://www.cittaslow.org/content/how-become – w dużym skrócie: „Aby osiągnąć status „Slow City”, miasto musi zgodzić się na przyjęcie wytycznych Slow Food i pracować nad poprawą życia i ochroną lokalnego środowiska.”. A certyfikacja dotyczy 72 wymagań dotyczących jakości. Zapewne dużo z tych wymagań miasta spełniały (a kandydaci spełniają) jeszcze przed przystąpieniem do ruchu, jednak pracy na pewno było i będzie sporo. Wydaje się nam, że większość z tych wymagań ma ogromny pozytywny wpływ na życie przede wszystkim mieszkańców wielu polskich miast, więc w ich interesie leży przekonanie swoich lokalnych władz do podjęcia się działań docelowo zmierzających do uzyskania statusu Cittàslow. Turyści widząc korzystne zmiany na pewno chętnie odwiedzą takie miejsca i w ramach szeptanej reklamy opowiedzą o nich swoim rodzinom i znajomym. Życzymy wszystkim polskim miastom aby zapoznały się z celami Cittàslow i energicznie zabrały się do polepszania jakości życia swoim mieszkańcom, a turystom dały dobre powody do częstszych odwiedzin. Turystów zachęcamy do zaplanowania w 2019 roku wycieczek do miast z logiem ślimaka aby samodzielnie zobaczyć i ocenić wpływ statusu „Slow City” na jakość życia i ofertę turystyczną.

Prudnik
Prudnik

Kilka linków do informacji o polskich miastach uczestniczących w Cittàslow:

http://www.bisztynek.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=59&strona=1&sub=66&subsub=9&prywatnosc=tak

http://wm.pl/134263,Lubawa-w-sieci-Cittaslow.html

http://gazetaolsztynska.pl/144033,Cittaslow-to-standard-na-Warmii-i-Mazurach-Dzis-Barczewo.html

http://mojemazury.pl/128150,Olsztynek-i-Ryn-w-sieci-Cittaslow.html

Warto też przeczytać materiały analityczne:

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/12460/12300 – Idea miast dobrego życia – Cittàslow.
Diagnoza możliwości przystąpienia miasta
Sierakowa do sieci Cittàslow w kontekście
procesów rewitalizacyjnych

oraz

http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/zim/316 – ROLA MARKI SIECI CITTASLOW W BUDOWANIU
WIZERUNKU MAŁEGO MIASTA

Loading


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.