• Krajobrazowe perły Polski – Jezioro Solińskie i okolice

    Werlas'2011

    Dzisiaj pokażemy kilka miejsc obrazujących walory krajobrazowe okolic Jeziora Solińskiego.