Kozłówka – widoki na lepsze…?

Czytając zapisy regulaminowe na stronie Pomnika Historii Muzeum Zamoyskich w Kozłowce w części „Zasady zwiedzania ekspozycji muzealnych” widzimy niezmiennie od ok. 4 lat ten sam budzący nie tylko nasze wątpliwości zapis:
Podczas zwiedzania Muzeum Zamoyskich w Kozłówce istnieje możliwość fotografowania oraz filmowania obiektów muzealnych, będących własnością muzeum. Fotografowanie i filmowanie może odbywać się tylko na użytek własny bez prawa publikacji. Zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła i statywów. Wykorzystywanie fotografii i filmów w celach upowszechnieniowych, wykraczających poza prywatny użytek może spowodować skutki prawne.”

Kozłówka'2015
Kozłówka’2015

Na stronach dotyczących dotacji widzimy, że w ostatnich kilku latach muzeum otrzymywało dotacje na różne prace m.in.:

2011 – remont mansardowego dachu” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2012 – konserwacja wielkoformatowego obrazu z kolekcji Muzeum oraz Poprawa bezpieczeństwa Muzeum w Kozłówce – Pomnika Historii, także Rewaloryzacja zieleni zabytkowego parku Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

2013 – prace remontowo-konserwatorskie przy fontannie, frontowe ogrodzenie (XI w.): prace remontowo-konserwatorskie,  Zakup sprzętu i systemów komputerowych na potrzeby działalności kulturalnej.

2014 – zakup sprzętu ogrodniczego, wystawa i katalog „… zaczęło się w Kozłówce (1944­2014) ­ historia dokonań pierwszego muzeum w powojennej Polsce”,  rewaloryzacja zieleni zabytkowego parku.

2015 – KONSERWACJA UNIKATOWEJ KOLEKCJI KARNISZY ORAZ RAM ZE ZBIORÓW MUZEUM W KOZŁÓWCE.

Kozłówka'2015
Kozłówka’2015

Kiedy zajrzeliśmy tu na chwilę w sobotę 6.06.2015 to efekty niektórych z tych prac zauważyliśmy już szczególnie spacerując po zrewaloryzowanym parku.

Kozłówka'2015
Kozłówka’2015

We wrześniu’2011 we wpisie „ZAKAZY FOTOGRAFOWANIA W NIEKTÓRYCH MUZEACH CIĄGLE „ŻYWE” POMIMO WYROKU SĄDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW” zwracaliśmy uwagę na problem wtedy całkowitego zakazu fotografowania w Kozłówce, choć w końcu września władze muzeum wprowadziły już możliwość fotografowania we wnętrzach jednak z ograniczeniem regulaminowym cytowanym na początku tego wpisu.

Kozłówka'2015
Kozłówka’2015

Patrząc na pozytywne zmiany jakie zachodzą w tym obiekcie, widzimy jednak, że oprócz remontu pozostałych zabudowań zespołu pałacowego (tymczasowo wypełnionych fotografiami) konieczne jest też przemyślenie warunków regulaminowych – zacytujemy ponownie ostatni fragment naszego wpisu z roku 2011:
Szanowne Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,
w nawiązaniu do zmian regulaminowych w zakresie fotografowania wnętrz jeszcze bardziej byśmy się cieszyli (i zapewne wszyscy turyści) gdyby w zapisach tych zamiast grożenia turystom „skutkami prawnymi” w przypadku użycia zdjęć z wnętrz w sposób inny niż tam to jest napisane, choć też mało precyzyjnie w odniesieniu do zapisów prawa autorskiego, napisali by Państwo jasno i zrozumiale jakie są warunki i koszty użycia zdjęć z wnętrz:
– na stronach internetowych prywatnych, niekomercyjnych, komercyjnych lub takich gdzie używa się zdjęć na licencji praktycznie darmowej CC-BY-SA,
– w Wikipedii,
– na stronach Facebooka czy Google+ oraz innych serwisów społecznościowych,
– w publikacjach „papierowych” typu książki, artykuły prasowe, itp.
– w wydawnictwach multimedialnych, grach itp.
Skoro udało się załatwić w ogóle możliwość wykonywania zdjęć to bardzo prosimy o uściślenie zapisów regulaminowych i ewentualne oficjalne podanie cennika, tak aby wszyscy wiedzieli jak i za ile można zdjęcia z wnętrz Kozłówki legalnie używać. Wtedy zapewne wielu jeszcze niezdecydowanych fotografów chętniej Państwa odwiedzi i wspomoże muzeum stosownymi opłatami. Teraz znowu mamy mało czytelne zapisy w tym zakresie i dalej istnieje na Waszych stronach tzw. oferta specjalna, która ogólnikowo wspomina o dodatkowych możliwościach.”

Kozłówka'2015
Kozłówka’2015

Bo obecna postawa muzeum budzi nasze wątpliwości – z jednej strony wyciągacie rękę po dotacje, ale z drugiej strony ograniczacie prawo do fotografii czy filmów wykonywanych przez turystów. Jako placówka muzealna powinniście dążyć do jak najszerszego upowszechniania zasobów, które powierzono wam w opiekę, a jednak zapisy regulaminowe obowiązujące od 2011 roku tę misję skutecznie ograniczają.

Kozłówka'2015
Kozłówka’2015

Oferta komercyjna opisana na stronie:

  • „Możliwość fotografowania (bez lampy błyskowej) lub filmowania uroczystości rodzinnych (śluby, chrzciny, komunie, zjazdy rodzinne itp.) na ekspozycjach muzealnych. Sesje odbywają się w poniedziałki w godzinach 10.00–15.00.
  • Udostępnianie wnętrza kaplicy dla potrzeb uroczystości religijnych (ślubów, chrzcin itp.), organizacji koncertów i innych wydarzeń kulturalnych. Z uwagi na wyjątkowy charakter tego obiektu pozwolenia na organizację imprez o charakterze masowym są wydawane indywidualnie.
  • Udostępnianie wnętrz pałacowych, galerii socrealizmu oraz innych obiektów zespołu pałacowego, a także parku i dziedzińca dla komercyjnych potrzeb telewizji, wytwórni filmowych, agencji reklamowych itp.
  • Możliwość organizowania sesji, szkoleń, spotkań i konferencji naukowych sali konferencyjnej Teatralni (do 100 uczestników)
  • Organizację spotkań towarzyskich przy ognisku i imprez plenerowych w zabytkowym parku.

niestety nic nie mówi o możliwości wykorzystywania zdjęć czy filmów przez zwykłych turystów wykonywanych przy okazji zwiedzania obiektu.

Kozłówka'2015
Kozłówka’2015

Już chyba najwyższy czas pochylić się nad tym problemem i jasno napisać jakie są intencje władz muzeum.

Problem ten dotyczy niestety jeszcze ciągle nie tylko Kozłówki.

Kozłówka'2015
Kozłówka’2015

Wielu turystów widząc takie zapisy regulaminowe po prostu odpuszcza sobie zwiedzanie wnętrz… Tym razem my także zrobiliśmy podobnie, choć jechaliśmy tu z myślą o zdjęciach i filmie z wnętrz.

Kozłówka'2015
Kozłówka’2015

Utrata turystów chcących fotografować czy filmować we wnętrzach to wymierne straty finansowe dla muzeum, a blokada funkcji upowszechniająco-popularyzatorskiej poprzez publikacje takich turystów w mediach elektronicznych czy już nieco schyłkowych papierowych to utrata szans na darmową reklamę muzeum. Tym bardziej, że na swoich stronach muzeum stwarza możliwość wirtualnego zwiedzania.

Kozłówka'2015
Kozłówka’2015

Społeczeństwo dotując utrzymanie muzeów ma prawo mieć nieograniczony (choć oczywiście zabezpieczający odpowiednio zbiory i budynki) dostęp do wnętrz czy eksponatów zarządzanych przez muzea.  Więc także oprócz muzeów wszystkie obiekty zabytkowe korzystające z różnych form dotacji powinny choćby w wyznaczonych terminach udostępniać turystom możliwość fotografowania czy filmowania, bo zwiedzanie jest tu najbardziej oczywiste.

Kozłówka'2015
Kozłówka’2015

Oczekujemy więc zajęcia stanowiska w tej sprawie zarówno przez Pomnik Historii Muzeum Zamoyskich w Kozłowce jak też MKiDN, które powinno wydać w tym zakresie stosowne przepisy.

Zapraszamy także na nasz krótki film z Kozłówki:

Nyskie blaski – zachęta do odwiedzin

Będąc na przełomie kwietnia i maja wycieczkowo w województwie opolskim i częściowo dolnośląskim kilkakrotnie zdarzyło nam się odwiedzić Nysę.

Nysa - Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki
Nysa – Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki

Jeśli spojrzymy choćby na wykaz zabytków na stronach Wikipedii, to oferta turystyczna tego miasta zachęca do odwiedzin i zobaczenia tego wszystkiego na własne oczy.

W tym wpisie pokażemy tylko niektóre miejsca, jakie zobaczyliśmy i utrwaliliśmy na zdjęciach czy filmie.

Aby szybciej zorientować się w topografii miasta polecamy wjazd windą na ratuszową wieżę.

Nysa'2015
Nysa’2015

Z platformy widokowej Nysa prezentuje się znakomicie.

Nysa'2015
Nysa’2015
Nysa'2015
Nysa’2015
Nysa'2015
Nysa’2015
Nysa'2015
Nysa’2015

Kilka wnętrz zabytków na zdjęciach poniżej.

Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Pięknie odnowiony Dom Wagi Miejskiej – poniżej:

Dom Wagi Miejskiej
Dom Wagi Miejskiej

Piękna Studnia – poniżej:

Piękna Studnia
Piękna Studnia

Fontanna Trytona – poniżej:

Fontanna Trytona
Fontanna Trytona

Dzwonnica przy bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki – poniżej:

Dzwonnica przy bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki
Dzwonnica przy bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki
Dzwonnica przy bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki
Dzwonnica przy bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – poniżej:

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Warto zajrzeć na stronę Turystyczna mapa Nysy skąd można pobrać dwie strony szczegółowego planu miasta z zaznaczonymi wszystkimi punktami i informacjami potrzebnymi turyście. My niestety poszliśmy na tzw. żywioł i mapy nie ściągnęliśmy przed odwiedzinami Nysy, więc jest to dla nas znakomity pretekst aby odwiedzić to piękne i ciekawe miasto ponownie.

Poniżej Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety:

Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Poniżej Pałac Biskupi w Nysie:

Pałac Biskupi w Nysie
Pałac Biskupi w Nysie

Poniżej Dwór Biskupi w Nysie:

Dwór Biskupi w Nysie
Dwór Biskupi w Nysie

Nysa ma też wiele obiektów kiedyś stanowiących twierdzę. Krótkie info z Wikipedii: „Twierdza Nysa (niem. Festung Neiße) – jeden z najlepiej zachowanych na Śląsku systemów fortyfikacji (obok twierdzy w Kłodzku i Srebrnej Góry). Pozostałości umocnień można ocenić na 50-60% stanu istniejącego na początku XX wieku[1]. Większość obiektów powstała w XVIII wieku, a w XIX wieku przeprowadzono proces ich modernizacji. Obiekty Twierdzy zajmują łącznie około 80 ha i znajdują się na nieruchomościach o łącznej powierzchni około 230 ha.

Poniżej Bastion Św. Jadwigi, który w ostatnich latach przeszedł gruntowną renowację:

Bastion Św. Jadwigi
Bastion Św. Jadwigi

Warto odwiedzić przynajmniej stronę www Twierdzy w Nysie, na której oprócz opisów i zdjęć twierdzy znajdziemy też wiele materiałów o Nysie. Poniżej zdjęcie tablicy informacyjnej planu  obiektów twierdzy:

Twierdza Nysa
Twierdza Nysa

Poniżej Reduta Kardynalska:

Reduta Kardynalska
Reduta Kardynalska

Interaktywny plan twierdzy dostępny jest na tej stronie.

Poniżej budynek dawnego Starostwa Królewskiego.

budynek dawnego Starostwa Królewskiego.
budynek dawnego Starostwa Królewskiego.

Ciekawy fotograficzny przewodnik i mapę Nysy znajdziemy na stronie: http://nysa.fotopolska.eu – można tam obejrzeć ponad 2000 zdjęć.

Kilka naszych zdjęć z okolic rynku w Nysie poniżej:

Zachęcamy do odwiedzin tego pięknego miasta i zapraszamy także do obejrzenia naszego krótkiego filmu: