Miesiąc: maj 2011

  • Najpiękniej położone polskie zamki (18) – Baranów Sandomierski

    Najpiękniej położone polskie zamki (18) – Baranów Sandomierski

    Tego zamku nie można ominąć na szlaku najpiękniej położonych zamków w Polsce. To perła architektury renesansowej będąca z początku jedynie dworem obronnym, a od 1606 roku już zamkiem, którego projekt został opracowany zapewne przez architekta i rzeźbiarza pochodzenia włoskiego Santi Gucciego. Baranów Sandomierski (mapa: Baranów Sandomierski) to zamek pełniący głównie rolę murowanej rezydencji. Taka funkcja…

  • Najpiękniej położone polskie zamki (17) – Gniew

    Najpiękniej położone polskie zamki (17) – Gniew

    Książę Sambor przekazując gród zakonowi krzyżackiemu w 1276 roku zapewne nie spodziewał się, że zbudują oni w tym miejscu najpotężniejszą swoją twierdzę na lewym brzegu Wisły.