Kozłówka

18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Na całym świecie 18-go kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Jak pewnie wielu czytelników tego blogu już się zorientowało zabytki to także nasza pasja, hobby, albo jak kto woli konik. Dlatego w przeddzień święta zabytków, a w tym roku także z okazji zbliżających się za chwilę Świąt Wielkanocnych postanowiliśmy kilka zdjęć zabytków przedstawić w pewnym świątecznym nastroju i wyglądzie pisankowym.

Krempna
Krempna

Rola zabytków we współczesnym społeczeństwie polskim ciągle jest naszym zdaniem mało doceniana. Wyszukując w internecie hasło “rola zabytków” można natknąć się m.in. na takie interesujące materiały jak:
DZIEDZICTWO KULTUROWE ELEMENTEM OŻYWIENIA RUCHU TURYSTYCZNEGO NA WSI“, gdzie napisano np.: “Dziedzictwo kulturowe jest narodowym dobrem i stanowić winno istotny fragment działalności społeczeństwa obywatelskiego. Jako dzieło człowieka ma charakter uniwersalny lub lokalny. W jednym i drugim przypadku jest predysponowane do odegrania zasadniczej roli w polityce regionalnej państwa oraz działalności samorządowych regionów i subregionów.  Muszą one uznać potrzebę ochrony historycznych wartości regionów oraz pielęgnowanie tradycji lokalnych za podstawowy warunek tożsamości społecznej. Dziedzictwo bowiem tworzy i rozwija poczucie narodowej tożsamości i bezpośredniego związku człowieka z krajem, regionem, miejscowością.

Wojkowa
Wojkowa

W innym miejscu – “Rola zabytków” napisano tak: “Zabytki odgrywają bardzo ważną rolę w Polskim Państwie. Dla narodu są dziedzictwem kultury naszych przodków. Wyobraźmy sobie co by było, gdyby żaden z zabytków nie istniał. Nie moglibyśmy dotknąć i zobaczyć tego, co nasi przodkowie zbudowali i wytworzyli. Dla każdego patrioty historia państwa odgrywa niezwykle istotną rolę. Zabytki są jej nieodłączną częścią. Dodatkowo zabytki nie jako wizualizują nam dawne dzieje. Możemy oglądać na własne oczy jak ludzie budowali nasze państwo, Polskę w której dzisiaj żyjemy. Polska należy do krajów o bardzo bogatej gamie zabytków. Możemy się pochwalić naprawdę wieloma i absolutnie nie mamy się czego wstydzić, zarówno pod względem jakości jak i ilości“.

Bartne
Bartne

Nie byliśmy na tym wykładzie “Rola fotografii w sprawowaniu ochrony zabytków“, ale ten aspekt w prezentowaniu zabytków, pokazywaniu ich aktualnego stanu, alarmowania odpowiedzialnych za ich stan instytucji mogliście na naszych stronach zobaczyć wielokrotnie.

Gdańsk Główne Miasto
Gdańsk Główne Miasto

Cieszymy się nawet z takich inicjatyw – “Polecamy: konserwator zabytków w roli poety“, kiedy kierownik pilskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wystąpi w roli poety, który pisze liryki o Pile, bo każda forma promowania zabytków i ich problemów jest potrzebna.

Czorsztyn
Czorsztyn

Warto wiedzieć więcej o zabytkach i sposobach ich ochrony. Na stronie “W sukurs zabytkom” podano wiele ciekawych i przydatnych informacji na ten temat. Np.: “Dość często młodzi ludzie zainteresowani zabytkami zadają pytanie: Po co właściwie istnieje społeczna opieka nad zabytkami, skoro powołane są specjalistyczne służby państwowe i samorządowe i co właściwie będzie należało do moich obowiązków jako społecznego opiekuna zabytków? … Istota społecznej opieki nad zabytkami polega na uzupełnianiu działalności specjalistycznych służb na rzecz zabytków, ale również tymi działaniami, które nie należą do bezpośrednich obowiązków tych służb.
Służby państwowe i gminne są z reguły zbyt mało liczne, by móc dopilnować i uchronić znaczną liczbę obiektów zabytkowych na swoim terenie. Nikt nie jest w stanie równie dokładnie i często przyjrzeć się kondycji konkretnego obiektu zabytkowego, jak jego społeczny opiekun. Tylko on, często bywając w obiekcie, jest w stanie na bieżąco ocenić jego zagrożenia (stan rynien i rur spustowych, stan dachu, okien, tynków itp.), a także np. właściwość jego użytkowania (dokonywane niewłaściwe przeróbki i przebudowy czy inne zniszczenia spowodowane przez człowieka).

Przemęt
Przemęt

Warto wiedzieć co to jest nadzór konserwatorski i czemu on służy: “Gdzie wymagany jest nadzór konserwatorski? Nadzoru konserwatorskiego wymagają wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytków, a także takie, które znajdują się w obszarze objętym takim wpisem (jak na przykład całe fragmenty miast, takich jak Sopot, czy Toruń) mimo iż same w spisie nie figurują. Objęcie wpisem do rejestru zabytków  danego obszaru miasta ma na celu ochronę konkretnego założenia urbanistycznego, jako układu budynków i ulic oraz otaczającej ich zieleni, a w szczególności ich wzajemnego usytuowania i  cech stylistycznych. Wszelkie prace budowlane i remontowe (na przykład wszelkie ingerencje w wygląd budynku takie jak wymiana okien, zastosowanie ocieplenia, wymiana pokrycia dachowego, czy nawet zawieszenie szyldu na elewacji) prowadzone na takim obszarze muszą być prowadzone za zgodą organu konserwatorskiego. “

Kozłówka
Kozłówka

Wszystkim czytającym niniejszy wpis życzymy spędzenia pięknych chwil podczas świąt w pięknych polskich zabytkach, a zabytkom nie tylko od święta życzymy zarówno troski o ich los ze strony nas wszystkich jak i pozytywnego oddziaływania na najmłodsze pokolenia, które poznając ich historię pozna losy także własnej rodziny, własnego miasta czy wsi, a wiedząc jaką rolę zabytki pełniły i mogą pełnić w społeczeństwie będą lepiej niż obecnie doceniać ich wartość.

Przeczytaj także inne wpisy:

Czy to tylko szum informacyjny? Nowe podejście do zabytków w Polsce
Patrząc na to co wspólnie z wieloma przyjaciółmi robimy na Facebooku, czy bardziej ogólnie - w internecie, czasem zadaje...
Uratowane obiekty zabytkowe w Polsce - konkurs i pierwsze zgłoszenia
Uratowane obiekty zabytkowe w Polsce - społecznościowa strona powstała 3 lutego 2013 na Facebooku Po niecałym tyg...
Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP na list otwarty w sprawie ratowania dziedzictwa Dolnego Śląska
Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź z Kancelarii Prezydenta  RP na list otwarty w sprawie ratowania dziedzictwa Dolnego Śląsk...
Ginące zabytki to ginąca przeszłość i historia nas samych
Dzisiaj znowu napiszemy trochę o zabytkach, a bardziej o ludziach, którzy będąc wrażliwi na los takich obiektów, starają...
Gorzanów – powrót z bezmiaru nicości
Tytuł utworu będącego podkładem muzycznym naszego filmu o Gorzanowie – „W bezmiarze nicości” – dość dobrze oddaje los go...
Piękny uratowany obiekt zabytkowy - kompleks w Trojanowie
Opis tego obiektu zaczniemy od pokazania mapy: na której dobrze widać malownicze położenie wśród stawów i pól. K...
Wycieczkowe kalendarze na rok 2016 do samodzielnego wydruku
Za chwilkę nadejdzie kolejny rok (2016) - czas więc zastanowić się nad naszym turystycznym planem na kolejny sezon. Na n...
Sanniki - od PGR-u do Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina
Kiedy w 1999 roku odwiedziliśmy Sanniki po raz pierwszy zastaliśmy pałac i park jakby czekające jeszcze na docelowe funk...
Najpiękniej położone polskie zamki - Zamek Pilcza w Smoleniu
Zamek Pilcza w Smoleniu położony jest na wzgórzu będącym obecnie także rezerwatem przyrody Smoleń. Kiedy tam byliśmy w ...
Od uratowanego zameczku do kompletnego produktu turystycznego - Opinogóra Górna
Kiedy poprzednio byliśmy w Opinogórze Górnej w Muzeum Romantyzmu w 2005 roku to wielu obecnych budowli po prostu tam jes...

Dodaj komentarz