Gdańsk'2006

Wyniki konsultacji społecznych projektu Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 2013–2016

Na stronie MKiDN pojawił się właśnie komunikat: „Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uprzejmie informuje, że zakończyły się konsultacje społeczne projektu Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 2013–2016. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach: KP – Raport z konsultacji społecznych   oraz KP – konsultacje społeczne – tabele komentarzy. Zapraszamy do lektury.” 

Oława'2005
Oława’2005

Dokumenty te zamieszczamy także poniżej, aby można je było czytać bezpośrednio przy lekturze tego wpisu.

KP-Raport_konsultacje_spoleczne

KP-konsultacje_spoleczne-tabele_komentarzy

Gdańsk'2006
Gdańsk’2006

Z pierwszego dokumentu zacytujemy jedynie fragment statystyczny: „Łącznie w konsultacjach społecznych Krajowego programu czynny udział wzięło 66 podmiotów – osób fizycznych i prawnych. W konsultacjach w zdecydowanej większości uczestniczyły osoby fizyczne (prawie 40% ogółu uczestników), kolejnymi (zbliżonymi liczbowo) grupami uczestników konsultacji byli: muzea (ponad 15%) organizacje społeczne i pozarządowe (ponad 13,5%), samorządowi (ponad 12%) i wojewódzcy (ponad 10%) konserwatorzy zabytków.” oraz „Ogółem na 452 wnioski do projektu Krajowego programu (wyodrębnionych na podstawie przekazywanych uwag) w dalszych pracach uwzględniono 52,3% uwag, a odrzucono 47,7% wniosków.

A także uzasadnienie: „Zaklasyfikowanie stosunkowo dużej liczby wniosków jako odrzucone, wynika z dużej szczegółowości uwag zgłaszanych w procesie konsultacji społecznych. Dotyczyły one m.in. wprowadzania nowych zadań lub poszerzania zakresów zadań już zapisanych w projekcie Krajowego programu o kwestie np. zmian konkretnych zapisów w przepisach prawa czy uwzględniania zadań nie wynikających z innych niż u.o.z. przepisów, bądź wchodzących w kompetencje podmiotów, którym nie można przypisać żadnych obowiązków na podstawie Krajowego programu.

Witostowice'2005
Witostowice’2005

Po dość szybkiej lekturze drugiego dokumentu – tabeli uwag – wydawać się może, że projekt programu MKiDN prawie wszystko przewidział, co zostało zgłoszone w przesłanych uwagach. Jednak ilość zgłoszonych uwag zdaje się świadczyć o często zbyt ogólnych zapisach projektu programu, które nie poparte uzasadnieniem lub rozwinięciem czy przykładami budzą duże wątpliwości u odbiorcy. Dziwi postawa szczególnie wyraźna przy wszelkich propozycjach zmian w ustawach – odpowiedź: „Wdrażaniu KP może i powinien towarzyszyć proces wypracowania nowych przepisów prawa w zakresie ochrony zabytków w Polsce, natomiast program sam w sobie nie tworzy nowych norm czy porządku prawnego w tym zakresie.” – jest pewnym unikaniem poszukiwania optymalnych rozwiązań. Czy program nie może zawierać żadnych propozycji zmian prawa, które mogą/powinny być zaproponowane do wdrożenia? Jeśli nie ma pozytywnego nastawienia do tej kwestii to mamy odpowiedź jaką mamy. A przecież zestaw propozycji do koniecznych zmian prawa byłby znakomitym punktem wyjściowym do wdrażania programu MKiDN. Taka postawa wydaje się z punktu widzenia ochrony zabytków unikaniem podejmowania ważnych inicjatyw legislacyjnych, a na pewno niechęcią do ujęcia tych zagadnień w programie. Przez to sam program pomimo stwierdzeń o wypracowywaniu nowych przepisów przy jego wdrażaniu pozbawiony jest zgłaszanych sugestii zmian w ustawodawstwie, które powinny być wypracowane dla poprawienia skuteczności ochrony zabytków. Cóż by przeszkadzało zebrać wszystkie propozycje zarówno zgłoszone do projektu programu jak i dostrzeżone przez MKiDN w jeden załącznik spraw do docelowego ustawowego rozwiązania? Była by to dla wdrażających program cenna wskazówka i praktyczny zestaw proponowanych działań, które mogłyby być w pewien sposób koordynowane przez MKiDN i przedstawiane stosownym instytucjom do ujęcia w ich planach działania.

Karpniki'2011
Karpniki’2011

Z propozycji zgłoszonych przez Obywatelską Grupę Społecznościową – Ratujemy polskie zabytki, w której braliśmy udział, część została uwzględniona, a część nie, podobnie jak wiele innych zgłoszonych przez inne osoby i organizacje. Można je znaleźć w punktach: 19 (U), 20(U), 21(CU), 210(CU), 211(U), 212(U), 213(U), 214(CU), 215(CU), 216(U), 217(U), 218(NU), 219(NU), 220(NU), 221(NU), 222(NU), 223(NU), 224(NU), 225(NU), 226(NU), 227(NU), 228(NU), 229(NU), 308(CU), 309(U), 310(NU), 311(U), 312(U), 313(U), 314(NU), 315(NU), 316(U), 317(NU), 318(NU), 361(U), 362(U), 363(NU), 364(U), 395(U), 396(U), 397(NU), 398(U), 399(U), 401(CU), 402(U), 403(U), 404(U), 405(CU), 406(CU), 407(CU), 408(NU), 409(NU), 410(NU), 411(NU), 412(NU).

Czekamy na końcową wersję programu. Choć sądząc po reakcji MKiDN na zgłoszone uwagi oczekiwanej przez fanów zabytków małej rewolucji w ochronie zabytków raczej nie będzie.

Przeczytaj także inne wpisy:

Najpiękniej położone polskie zamki (15) – Zamek Królewski w Olsztynie koło Częstochowy
Czy miejscowość Przymiłowice kojarzy się z zamkiem? Dla znawców tematów zamkowych oczywiście tak. Ale bardziej znane określenie dla tego zamku to Zame...
Klub Oficerski w Twierdzy Modlin - powstrzymać dzieło zniszczenia
W zasadzie pisanie o obiektach zabytkowych powinno być łatwe i przyjemne. Obiekty zabytkowe są na ogół wdzięcznym tematem do blogowych wpisów, gdzie f...
Imbramowice i Żukowo - średniowieczne zakony i świątynie
Wędrując po różnych regionach Polski natrafiamy na bardzo ciekawe miejsca o wielowiekowej historii. Dzisiaj napiszemy kilka zdań o 2 takich miejscach ...
15 certyfikatów w konkursie Uratowanych Obiektów Zabytkowych w Polsce
W dniu wczorajszym zakończyło się kolejne głosowanie w naszym konkursie "Doceniony przez społeczność Uratowanych obiektów zabytkowych w Polsce&qu...
Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP na list otwarty w sprawie ratowania dziedzictwa Dolnego Śląska
Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź z Kancelarii Prezydenta  RP na list otwarty w sprawie ratowania dziedzictwa Dolnego Śląska - zrzut ekranowy z pdf'a pon...
Wbrew trendom, kolorem uderzając w powszechną szarość, aktywnością zdobywając uznanie i certyfikaty - Pałac Wojnowice i ...
Dzisiaj zakończyły się dwie kolejne odsłony naszego konkursu "Doceniony przez społeczność Uratowanych obiektów zabytkowych w Polsce". W wyd...
Przyłącz się do akcji Ratujmy Gurewicza
Zachęcamy wszystkich Fanów zabytków do udziału w akcji "Ratujmy Gurewicza" - szczegóły na tej stronie oraz w tym wydarzeniu: Ratuję Gurewicz...
Dolnego Śląska perspektywa w zakresie ochrony dziedzictwa
Czytając na przykład artykuł "Unijna perspektywa dla Dolnego Śląska" na stronach Urzędu Marszałkowskiego wydaje się, że mamy tu w planach sa...
Spacerem przez Grzędę Mirowsko-Bobolicką
Kilka dni temu postanowiliśmy ponownie odwiedzić Mirów i Bobolice, a także przejść ścieżką przez Grzędę Mirowsko-Bobolicką, aby "poszerzyć" ...
Turystyczne oblężenie Czerska
Nie sądziliśmy, że wybierając 14 maja 2017 na niespodziewaną wycieczkę do Czerska natrafimy tam na kumulację imprez i religijnych uroczystości. Dotar...

Dodaj komentarz