pismo do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w sprawie udostępnienia informacji publicznej

pismo do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w sprawie udostępnienia informacji publicznej

pismo do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w sprawie udostępnienia informacji publicznej – opinii konserwatora zabytków przygotowanej dla Muzeum uzasadniającej zakaz fotografowania muzealiów we wnętrzach

Dodaj komentarz